Aktivnosti

10 glavnih poduhvata u 2022.

Godinu na izmaku obilježile su brojne aktivnosti Sindikata medija u cilju unapređenja položaja zaposlenih u medijima. Otvorili smo značajna polja djelovanja, bili nezaobilazni partneri u donošenju propisa, jačali vezu sa članstvom, organizovali brojne obuke i konferencije. 

Izdvolili smo neke od najznačajnijih akcija koje su obilježile 2022. godinu: 

Godinu smo započeli izmjenama Krivičnog zakonika, koji predviđa strože kazne u slučajevima napada na novinare i druge zaposlene u medijima. Na izmjene se čekalo punih deset godina, koliko su se Akcija za ljudska prava i Sindikat medija zalagali za takva rješenja. SMCG aktivno prati sve slučajeve koji se po novim rješenjima sprovode.

Od maja smo aktivni i na polju kolektivnog pregovaranja za novi Granski kolektivni ugovor za medijsku djelatnost, budući da trenutno zaposleni u medijima nemaju takvu zaštitu. Cilj tog dokumenta je da prepozna značaj medijskih radnika u društvu unapređenjem njihovog socio-ekonomskog položaju, budući da  zaposleni u medijima često rade u nesigurnim uslovima i sa neadekvatnim zaradama.

Skupština Sindikata medija Crne Gore izabrala je 17. septembra Radomira Kračkovića za novog predsjednika najveće sindikalne organizacije zaposlenih u medijima. On je najavio da fokus njegovog rada biti na usvajanju Granskog kolektivnog ugovora za medijsku djelatnost, na punom poštovanju svih radnih prava u medijima, veću bezbjednost novinara i medijskih radnika kao i povećanju broja članova Sindikata.

Ove godine pokrenuli smo i prvi sindikalni podkast u regionu i šire – Dvije sindikalne. Kroz epizode koje su do sada objavljene otvorili smo značajne teme, predstavili izazove, ali i čuli više od 50 kolega i koleginica koji su uzeli učešće u dosadašnjem radu.

Šestu godinu zaredom predstavili smo istraživanje Indikatori nivoa slobode medija i bezbjednosti novinara, kojim smo analizirali trenutni medijski ambijent u Crnoj Gori. Ove godine smo prvi put predstavili i Indeks bezbjednosti novinara, koji rangira države u regionu prema stepenu bezbjednosti zaposlenih u medijima.

Uspostavili smo saradnju i sa Švedskim medijskim institutom Fojo, sa kojim smo organizovali prvu Studijsku posjetu Crnoj Gori, u kojoj je učestvovalo oko 30 medijskih radnika i predstavnika medijskih organizacija iz različitih krajeva Evrope. To je bila prilika da se upoznaju sa prilikama u Crnoj Gori, ali i za umrežavanje u cilju zajedničkog rada na unapređenju položaja zaposlenih u medijima.

Mladi su dobili posebno mjesto u Sindikatu medija, jer je 20. decembra formirana Mreža mladih i frilensera, kao dio sindikata. Mrežu čine mladi novinare i novinarke, frilenseri i studenti zainteresovani za novinarstvo, a cilj joj je rad na boljem položaju mladih u redakcijama ali i društvu.

Sindikat ima stalni servis besplatne pravne pomoći za slučajeve ugrožavanja bezbjednosti ali i u slučajevima zaštite radnih prava. Sindikat je već, preko advokata Mirka Boškovića, pomogao desetinama zaposlenih u medije. Od 2023. godine sličan stalni servis biće posvećen i psihološkoj podršci zaposlenima u medijima, u čemu će nam pomagati psihološkinja Dragana Đokić.

Petu godinu mapirali smo probleme u digitalnim medijimaNovi mediji – stari problemi. Sindikat medija je identifikovao glavne probleme i ukazao na loš položaj zaposlenih u tim medijima.

Sindikat medija je tokom 2022. godine radio na prvim sveobuhvatnim Smjernicama za procjenu rizika za zaposlene u medijima, koje će, u saradnji sa Savjetom Evrope, biti objavljene početkom 2023. godine.

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.