Aktivnosti

Na snazi izmjenjeni Krivični zakonik

Ilustracija: Maxim Hopman / Unsplash.com

Na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Crne Gore, kojim je propisana jača krivičnopravna zaštita novinara/ki.

Izmjenama Krivičnog zakonika (KZ) su propisani kvalifikovani oblici krivičnih djela “Ugrožavanje sigurnosti”, “Teško ubistvo”, “Teška tjelesna povreda” i “Prinuda”, kada se izvrše prema osobi koja obavlja posao javnog informisanja, u vezi obavljanja tog posla.

Poslom od javnog značaja smatra se obavljanje profesije ili dužnosti koje je povezano s povećanim rizikom za bezbjednost lica koje ga obavlja u oblasti javnog informisanja, zdravstvene zaštite i pravne pomoći pred sudskim i drugim državnim organima (Član 32).

Preformulisano je krivično djelo Sprječavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari, emitovanja programa i objavljivanja informacija tako da se obezbijedi strože kažnjavanje za ometanje ili sprječavanje objavljivanja informacija od javnog značaja putem medija.

Skupština Crne Gore je 29. decembra jednoglasno usvojila izmjene KZ. Akcija za ljudska prava (HRA) i Sindikat medija Crne Gore pozdravili su pomenute izmjene i izrazili očekivanje da će doći do smanjenja broja napada na novinare/ke i ostale zaposlene u medijima.

Sindikat medija Crne Gore se od 2014. godine zajedno s HRA zalaže za izmjene KZ-a u cilju jače krivičnopravne zaštite novinara. 2021. godine nam se pridružilo još sedam NVO i to: Institut za medije, Građanska alijansa, Udruženje novinara Crne Gore, Društvo profesionalnih novinara, Centar za građansko obrazovanje, Media centar i NVO 35mm.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.