Tematski članci

Od opštine skoro cijeli budžet, marketing zanemarljiv

Ilustracija: Laura Lee Moreau / unsplash.com

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) godinama ukazuje na loš položaj lokalnih medija. Istraživanje o poslovanju medija u Crnoj Gori tokom 2020. godine, koje je objavljeno krajem prošle godine, pokazalo je da su lokalni javni emiteri u gubitku od oko 150 hiljada eura.

Iako je istraživanje pokazalo da su crnogorski mediji tokom 2020. ukupno pozitivno poslovali, to ne važi za lokalne javne emitere, privatne televizije i periodičnu štampu.

Lokalni javni emiteri su u 2020. ukupno ostvarili nešto preko 4,2 miliona eura prihoda, i to većinom iz lokalnih budžeta odakle je stiglo 3,8 miliona eura ili skoro 90 posto, dok su od marketinga svi zajedno zaradili oko 300 hiljada eura ili oko sedam posto prihoda. Ukupni troškovi bili su im 4,36 miliona eura što znači da su na kraju prošle godine imali ukupni gubitak od 146.698 eura. Sedam lokalnih javnih emitera je poslovalo pozitivno, sedam je bilo u minusu, jedan na nuli, dok nema pouzdanih podataka za Radio Kolašin. U lokalnim javnim emiterima je, na kraju 2020. godine, radila ukupno 331 osoba, a sada znatno više jer je počela s radom i Gradska televizija.

Od 16 lokalnih javnih emitera svi imaju radio-stanice, 12 njih ima i portale, a šest i TV kanale.

Najveći budžet među ovim medijima ima Radio Televizija (RTV) Budva u okviru koje kao treći medij radi i portal RTV Budva. Ona je 2020. godine imala prihode od oko 938 hiljada eura, od čega je skoro 796 hiljada stiglo iz opštinskog budžeta, a prihodi od marketinga bili su 72,5 hiljada eura. Ukupni rashodi bili su oko 878 hiljada što znači da je RTV Budva bila u plusu od 59,5 hiljada eura. U njoj je na kraju 2020. godine radilo 55 zaposlenih (48 na neodređeno i sedam na određeno), a po finansijskom izvještaju menadžmenta dostavljenom Savjetu RTV Budva prosječna plata bila je 547 eura i to je jedini javno dostupni podatak o prosječnoj plati u lokalnim emiterima.

RTV Nikšić ima manji budžet od RTV Budva ali i najviše stalno zaposlenih među lokalnim javnim emiterima. Taj broj u 2020. bio je 61, a bili su u plusu od nešto preko 58 hiljada eura, sa ukupnim prihodima od skoro 826 hiljada eura (690 hiljada od Opštine ali i skoro 131 hiljadu od reklama i oglasa) dok su rashodi bili nešto preko 767 hiljada eura. RTV Nikšić takođe ima portal kao treći medij.

Među lokalnim javnim emiterima, koji osim radija imaju i televiziju, najveći minus imala je RTV Rožaje. Iskazani gubitak u 2020. bio je preko 108 hiljada eura, s prihodima od nešto preko 186 hiljada (koji su gotovo u potpunosti iz lokalnog budžeta i to skoro 175 hiljada, a od marketinga nešto preko 11 hiljada) i rashodima od 294,5 hiljada. U RTV Rožaje, koja ima i svoj portal, tokom 2020. radilo je 25 ljudi.

I Radio Televizija Herceg Novi, koja takođe ima svoj portal, na kraju 2020. godine bila je u velikom minusu od skoro 72 hiljade eura. Iako su iz lokalnog budžeta imali 314 hiljada eura a od marketinga preko 16 hiljada, ukupni troškovi su premašili 400 hiljada eura i to za 25 zaposlenih.

U gubitku od preko 38 hiljada eura bila je i RTV Pljevlja, koja takođe ima svoj portal. Ukupni prihod je bio oko 322 hiljade eura, od čega je oko 300 hiljada stiglo iz opštinskog budžeta, a ukupni rashodi oko 360 hiljada dok su u ovom mediju bila 33 zaposlena.

Radio Televizija Podgorica osnovana je tokom 2020. i emitovala program samo preko Gradskog radija da bi u 2021. godini dobila Gradski portal i Gradsku televiziju. U periodu od osnivanja 10. oktobra do 31. decembra 2020. godine bila je u plusu od 55,5 hiljada eura s prihodima koji su svi stigli iz budžeta Glavnog grada od 71,5 hiljada eura i rashodima od oko 16 hiljada. U tom periodu imala je samo jednog stalno zaposlenog. Početkom oktobra 2021. godine, iz Glavnog grada su listu Dan saopštili da su za pokretanje RTV Podgorica od osnivanja potrošili 1.526.568 eura. U 2020. godini potrošeno je 391.568 eura a budžetom Glavnog grada je za 2021. godinu predviđeno 1.135.000 eura. Dan je objavio i da je za opremanje prostorija RTV Podgorica, još za vrijeme mandata bivšeg gradonačelnika Miomira Mugoše, potrošeno 1,1 milion eura i kada se sve to uzme u obzir, ispada da će u opremanje i rad ovog lokalnog javnog emitera do kraja 2021. godine biti potrošeno ukupno 2.626.568 eura. Iz Glavnog grada naveli su i da su na dan 24. septembar 2021. godine, tri medija koja funkcionišu u sklopu RTV Podgorica, imala 66 zaposlenih od čega je 31 osoba bila zaposlena na neodređeno, dok je 35 zaposlenih imalo ugovor o djelu.

Radio Cetinje završio je 2020. godinu s velikim minusom od skoro 53 hiljade eura. Ukupni prihodi su bili skoro 143 hiljade eura, od čega gotovo 130 hiljada iz budžeta prijestonice Cetinje, kao i skoro osam hiljada od projekata. Samo nešto preko četiri hiljade prihodovali su od marketinga, dok su rashodi bili gotovo 196 hiljada. Na kraju 2020. godine u tom mediju je radilo 17 ljudi i to 13 na neodređeno, a četiri na određeno vrijeme. Radio Cetinje ima i svoj portal koji se zove Cetinjski list.

Radio Ulcinj nema portal i to je medij koji je trenutno u najtežoj situaciji u Crnoj Gori jer se zaposlenima sredinom 2021. godine dugovalo čak 15 plata i prijetio im je stečaj. 2020. godinu Radio Ulcinj završio je s gubitkom od preko 43 hiljade eura. Poslovni prihodi bili su oko 91,5 hiljada eura i skoro svi su stigli iz lokalnog budžeta (od marketinga su imali samo 41 euro) a rashodi su bili 134,5 hiljada eura dok je u ovom mediju radilo 10 ljudi.

Radio Bar, sa 23 zaposlena, imao je prihode od blizu 322 hiljade eura od čega iz budžeta opštine 300 hiljada i od marketinga nešto preko 15,5 hiljada eura. Rashodi su bili skoro 321 hiljadu pa je neto dobit na kraju godine bila tačno 849 eura. I ovaj lokalni emiter ima svoj portal, koji ulazi u ovaj finansijski saldo.

Radio Tivat, koji takođe ima portal, 2020. godinu završio je u plusu od skoro 25 hiljada eura. Iz opštinskog budžeta dobili su 258 hiljada eura, od marketinga još nešto preko 8 hiljada a troškovi su bili 241 hiljadu eura, za ukupno 15 zaposlenih.

Radio Kotor sa 14 zaposlenih iskazao je gubitak od nešto preko 5,5 hiljada eura. Ukupni prihodi bili su skoro 190 hiljada eura, od čega gotovo 180 hiljada iz lokalnog budžeta i blizu 10 hiljada od reklama, ali su rashodi prevagnuli jer su iznosili preko 195 hiljada. I ovaj lokalni emiter ima svoj portal.

Radio Bijelo Polje, koji takođe ima portal, tokom 2020. godine zapošljavao je 11 radnika i ostvario je neto dobit od nešto preko šest hiljada eura. Prihodovali su skoro 180 hiljada eura (160 hiljada iz lokalnog budžeta, od projekata 13 hiljada a od marketinga malo preko 3,5 hiljada) dok su im ukupni troškovi bili 175,5 hiljada.

Radio Berane je 2020. godinu završio u minusu od blizu 42 hiljade eura. Rashodi su bili preko 192 hiljade a prihodi 150,5 hiljada eura, od čega preko 142 hiljade iz lokalnog budžeta i nešto malo više od sedam hiljada od marketinga. U ovom mediju radio je 21 zaposleni. I Radio Berane ima svoj portal.

Najmanji među lokalnim javnim emiterima, Radio Andrijevica i Radio Danilovgrad, nemaju svoje portale. Radio Andrijevica, u kojem radi 10 zaposlenih, 2020. završio je na nuli, dakle bez plusa ali i bez minusa. Sav prihod od nešto preko 77 hiljada eura stigao im je iz opštinskog budžeta a tačno toliki bili su i troškovi. Radio Danilovgrad sa devet zaposlenih imao je malu dobit od 139 eura, takođe sa svim prihodima iz lokalnog budžeta od blizu 114 hiljada eura, koliko su otprilike iznosili i ukupni rashodi.

Iako formalno osnovan tokom 2020. godine, Radio Kolašin još nije počeo da emituje program a ne zna se ni kada će početi. Članovi Savjeta su u međuvremenu podnijeli ostavke a iz Opštine su medijima kazali da su tokom prošle godine uplatili ovom lokalnom emiteru 10 hiljada eura. Na sajtu Uprave prihoda i carina nema finansijskog izvještaja ovog medija za 2020. godinu.

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.