MISIJA

Sindikat medija je organizacija koja teži poboljšanju materijalnog, socijalnog i profesionalnog statusa svih zaposlenih u medijima kroz socijalni dijalog i unaprjeđenje medijske regulative.

SMCG stvara jedinstvenu platformu oko koje se okupljaju zaposleni u medijima,  pokreće socijalni dijalog,  predlaže i zagovara izmjene medijskih zakona, bori se za poštovanje radnih prava i poboljšanje materijalnog, socijalnog i profesionalnog statusa medijskih radnika.

 

VIZIJA

Naša vizija je Crna Gora kao demokratsko društvo u kojem medijski radnici bez straha i profesionalno rade u interesu građana.

Vizija SMCG je da su crnogorski medijski radnici zadovoljni svojim materijalnim statusom, da se poštuju njihova radna prava i profesionalne slobode i da objektivno informišu građane, bez straha da će biti predmet pritisaka zbog svog rada.