Sindikat medija Crne Gore (SMCG) osnovan je 13. aprila 2013. godine u Podgorici kao granski sindikat pri Uniji slobodnih sindikata Crne Gore.

Cilj SMCG je da bude autentični predstavnik svih zaposlenih u crnogorskim medijima, koji do sada nijesu bili sindikalno angažovani i čije interese niko nije zastupao. Upravo to je bio razlog zbog kojeg je oko 30 novinara i novinarki iz različitih medija dva mjeseca ranije iniciralo osnivanje sindikata.

SMCG čine sindikalne organizacije koje su od ranije bile dio Unije slobodnih sindikata, sindikati u privatnim medijima koji su naknadno osnovani, kao i individualni članovi koji su zaposleni u medijima koji nemaju svoje sindikalne organizacije. Sindikalne organizacije koje su članice SMCG su iz sljedećih medija: RTCG, RTV Budva, Radio Herceg Novi, RTV Pljevlja, TV Vijesti, novine Vijesti, nedjeljnik Monitor, Radio Berane, RTV Rožaje, RTV Ulcinj, RTV Cetinje, Nove Pobjede, Pink M televizije, Radio Tivat i Gradska TV.

Naši članovi su novinari i novinarke, ali i svi ostali zaposleni u medijima: kamermani, fotoreporteri, montažeri, lektori, te zaposleni u administraciji, tehničkim službama i štamparijama koje su dio medijskih kuća.

SMCG, za sada, okuplja oko 600 članova iz više od 20 crnogorskih medija, što čini gotovo polovinu svih zaposlenih u medijskom sektoru.

Problemi medijskih radnika u Crnoj Gori su brojni, zato je SMCG kao svoje ciljeve u  Statutu istakao:

  •   zaštitu materijalnih, radnih, statusnih i socijalnih interesa članova;
  •   poboljšanje uslova za isplatu plata i drugih vrsta zarada;
  •   osiguranje radnih mjesta članova;
  •   zastupanje interesa članova u rješavanju kolektivnih i individualnih radnih sporova;
  •   jačanje solidarnosti;
  •   zaštitu profesionalnih i stručnih prava, integriteta profesije i integriteta novinara i medijskih radnika…

Sindikatom medija upravlja Glavni odbor, koji je glavni organ između dvije Skupštine  i broji 14 članova (uključujući predsjednicu i dva potpredsjednika).

SMCG je od juna 2014. godine punopravni član Međunarodne federacije novinara i Evropske federacije novinara i od tada učestvuje u svim njihovim događajima i dobija podršku za svoje aktivnosti, a od aprila 2016. godine ima i svog predstavnika u Upravnom odboru EFJ.

Predstavnici  SMCG su članovi oba saziva Vladine Komisije koja se bavi kontrolom istraga napada na novinare.

Svojim članovima i članicama pružamo besplatnu pravnu pomoć.