Rukovodeće tijelo Sindikata medija Crne Gore, između dvije skupštine, je Glavni odbor (GO) kojeg trenutno čini 14 članova, uključujući predsjednika/cu koji je član/ica tog tijela po automatizmu.

Članovi Glavnog odbora su iz različitih medija, kao i slobodni novinari i individualni članovi SMCG.

Trenutno, Glavni odbor čine: predsjednica Marijana Camović Veličković i članovi Radomir Kračković, Jadranka Drobnjak, Predrag Nikolić, Edin Zuković, Goran Solujić, Enes Gusinjac, Milena Bubanja Obradović, Dragana Vlaović, Boris Pejović, Danijel Čelecki, Suzana Mujić i Marija Todorović.

 


Marijana Camović Veličković

Rođena 20.09.1981. u Podgorici.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Tuzima, a Pravni fakultet na Univerzitetu Crne Gore u Podgorici.

Novinarstvom se bavi od svoje 19. godine.

Od marta 2001. do septembra 2014. godine je radila kao novinarka u Vijestima, a od oktobra 2015. do marta 2016. godine u sektoru marketinga.

Od septembra 2014. radi i kao slobodna novinarka i sarađuje sa više medija iz regiona Zapadnog Balkana.

Predsjednica je Sindikata medija Crne Gore od njegovog osnivanja u aprilu 2013. godine, a od marta 2016. godine na toj poziciji je i profesionalno angažovana.

Od septembra 2016. godine članica je Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija koju je osnovala Vlada Crne Gore.

Od 2016. do 2019. godine članica je Upravnog odbora Evropske federacije novinara, a u maju 2019. godine je reizabrana na tu poziciju za naredne tri godine.

Autorka je više analiza i istraživanja koja se bave uslovima rada u medijima, slobode medija i bezbjednosti novinara i novinarki u Crnoj Gori.

 


Radomir Kračković

Rođen 21.06.1984. u Podgorici.

 Završio je Fakultet političkih nauka u Podgorici, smjer novinarstvo.

Radno iskustvo:

2003.- 2007.Televizija Montena, novinar i urednik u informativnom programu

2007.- 2008. Televizija IN, novinar informativnog programa

2008.- Televizija Vijesti, novinar i urednik u informativnom programu

Trenutno je potpredsjednik Sindikata medija i predsjednik Sindikata Televizije Vijesti.

 


Danijel Čelecki

Rođen 03.05.1978. godine. u Splitu.

Osnovnu školu i Srednju medicinsku završio u Podgorici. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka, smjer socijalna politika, na Beogradskom univerzitetu. Oženjen i otac troje djece.

Novinarstvom se bavi od 1998. godine. Stalno zaposlen na RTCG od 2002. godine. Autor je emisije ABS koja se bavi saobraćajem i automobilizmom.

Trenutno je potpredsjednik Sindikata Medija Crne Gore.

 


Milena Bubanja Obradović

Rođena 23.3.1987.godine u Beranama.

Studije novinarstva završila na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.Tokom osnovnih i postdiplomskih studija bila je stipendistkinja opštine Berane. Svoju novinarsku karijeru započela je u Novinskoj agenciji MINA u Podgorici, sada radi u kao urednica portala u Radiju Berane. Iza sebe ima veliki broj seminara i programa kroz koje nastojala da unaprijedi svoja profesionalna znanja i vještine. Dugi niz godina aktivna je u civilnom sektoru. Na brojim projektima je angažovana kao predavačica, istraživačica i mentorka. Govori egleski i služi se njemačkim jezikom.

Trenutno je potpredsjednica Sindikata medija Crne Gore.

 


Predrag Nikolić

Rođen u Titogradu 1973. godine.

Završio Filozofski fakultet u Nikšiću, smjer Srpsko-hrvatski jezik i književnost.

Radi kao novinar u Crnogorskom nezavisnom nedjeljniku Monitor od 2000. godine.

Trenutno je član Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 

 

 


Dragana Vlaović

Rođena 29. juna 1972. godine u Kotoru.

Školovala se, živi i radi u Herceg Novom. Još u srednjoškolskim danima počinje volonterski, a zatim i honorarno da radi u Radiju Herceg Novi, u kome je stalno zaposlena od 1991. godine kao spiker – voditelj, a od 2016. godine radi i kao novinar. Bila je predsjednica Sindikalne organizacije Radija Herceg Novi od 2007. do početka 2018. godine.

Trenutno je članica Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 

 


Boris Pejović

Rođen 01.08.1980. godine u Podgorici.

Fotografijom se profesionalno bavi od 2001. godine. Prvo iskustvo u novinskoj fotografiji stekao je u nezavisnom dnevniku „Vijesti“, nakon čega počinje da radi u dnevnom listu „Republika“, gdje radi do 2008. godine. Značajnu saradnju ostvario je 2005. godine sa njemackom novinskom agencijom EPA (European pressphoto agency), za koju i danas radi. Radio je i za nedjeljnik Monitor, srpsku novinsku agenciju „Fonet“, ali i za mjesečnik „Hrvatski glasnik“. Trenutno je zaposlen u nezavisnom dnevniku „Vijesti“.

Sarađivao je sa mnogim crnogorskim i regionalnim novinama, časopisima i portalima. Njegove fotografije korištene su u mnogim reklamnim i političkim kampanjama kroz saradnju sa političkim partijama, nevladinim sektorom i privrednim subjektima.

Dobitnik je nagrade „Guščje pero“ za 2009.godinu koja se dodjeljuje za poseban doprinos slobodi govora, mišljenja i medija na teritoriji bivše Jugoslavije.

 


Edin Zuković

Rođen 24.06.1980. godine.

Završio je Srednju stručnu školu, smjer mašinski tehničar. Nakon toga je studirao brodomašinstvo na Pomorskom fakultetu u Kotoru. Radi u medijima od 2004. godine. Zaposlen je u lokalnom javnom emiteru, Radio Televiziji Pljevlja na radnom mjestu TV snimatelj – montažer. Autor je brojnih promotivnih i dokumentarnih filmova koji su se bavili lokalnim temama.

Saradnik je brojnih medijskih kuća i produkcija (RTCG, MAMA, Infobiro…) i osnivač jednog od prvih lokalnih internet portala u Crnoj Gori – Pljevaljski portal.

Predsjednik je sindikalne organizacije Informativne djelatnosti Pljevlja i član Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 


Suzana Mujić

Rođena 06.04.1961. u Baru.

Osnovnu školu i Gimnaziju završila u Ulcinju, a Fakultet političkih nauka – smjer žurnalistika u Sarajevu. U Radio Ulcinju radi kao novinar od osnivanja 1987. godine. U bivšoj Jugoslaviji radila je kao honorarni dopisnik za Politiku, Borbu i Našu borbu.

Bila je honorarni dopisnik Televizije Crne Gore iz Ulcinja više od 20 godina.

Predsjednica je sindikalne organizacije Radija Ulcinj i članica Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 

 


Marija Todorović

Rođena na Cetinju 1983. godine.

Studirala Faklultet za pomorstvo Kotor, odsjek menadžment.

Najviše se bavi pravima i društveno–socijalnim potrebama ranjivih i marginalizovanih grupa.

Trenutno je članica Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 

 

 


Siniša Sanader

Rođen je 1969. godine u Kotoru.
Živi u Tivtu, gdje je završio osnovnu i srednju mašinsku školu. Radi kao tonski tehničar u Radio Tivtu od 1996. godine. Trenutno je predsjednik sindikata Radio Tivta i član Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore.

 

 

 

 

Enes Gusinjac

Rođen u Rožajama, 1966.

Novinar.  Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Na Filozofskom fakultetu u Prištini diplomirao je na grupi filozofija i sociologija 1991. godine. Kratko vrijeme radio u prosvjeti. Od osnivanja Radija Rožaje, 1999. godine, radi kao novinar u redakciji za obrazovanje i kulturu.

Sa pokretanjem Radio-televizije Rožaje angažovan je u informativnoj i redakciji za kulturu. Trenutno je rapoređen na mjestu urednika informativnog i dokumentarnog programa RTR.

 


 

Jadranka Drobnjak

 


Goran Solujić