Ko su članovi Sindikata medija?

Sindikalne organizacije i pojedinci iz većine nacionalnih i lokalnih, javnih i komercijalnih medija.


Ko može biti član?

Mogu nam se priključiti novinari i novinarke, ali i svi ostali zaposleni u medijima: kamermani, fotoreporteri, montažeri, lektori, zaposleni u administraciji, tehničkim službama i štamparijama koje su dio medijskih kuća. Takođe, sve češće nam se priključuju frilenseri.


Kako pristupiti?

Ispunite pristupnicu ili nas kontaktirajte.