Servis psihološke podrške uspostavljen je 2023. godine, uz podršku Medijskog instituta Švedske Fojo. Servis podrazumijeva savjetovalište, edukacije, kampanje i pružanje individualnih i grupnih terapija.

Dragana Đokić

U okviru servisa organizovano je više obuka, sa posebnim akcentom na prvu psihološku pomoć, radionica i savjetovanja. Takodje, u okviru servisa funkcioniše stalna grupa za podršku.

Servis vodi saradnica Sindikata medija Crne Gore psihološkinja i psihoterapeutkinja Dragana Ðokić, a članovi i članice se mogu prijaviti na [email protected].