Aktivnosti

Nastavljene radne posjete

nastavljene-radne-posjete

Predstavnici Glavnog odbora Sindikata medija Crne Gore (SMCG) su tokom oktobra i novembra obišli zaposlene u medijima u Pljevljima, Nikšiću, Herceg Novog, Budvi, Ulcinju, Baru i Cetinju. O problemima s kojima se srijeću na radnom mjestu i načinima za njihovo prevazilaženje razgovarano je i sa zaposlenima u štampariji Nove Pobjede.

Među većim problemima koji tokom sastanaka saopšteni ističu se: neisplaćivanje 12 zarada zaposlenima u Radio Ulcinj, funkcionisanje i način na koji se biraju Savjeti lokalnih javnih emitera, a iz kojih su zaposleni i sindikati u potpunosti izuzeti, položaj “honorarnih saradnika“ odnosno ljudi koji godinama rade na crno, te nemogućnost potpisivanja kolektivnog ugovora što je slučaj sa RTV Budva.

Predstavnici SMCG su saopštili način na koji djeluje SMCG, aktivnosti, te beneficije koje ostvaruju članovi Sindikata, a prije svega mogućnost korišćenja besplatne pravne pomoći. Takođe, odgovarali su i na pitanja koja su se ticala ostvarivanja pojedinačnih prava iz radnog odnosa i dogovorili preuzimanje daljih aktivnosti kako bi se riješili problemi sa kojima se srijeću.

Posjete su dio projekta koji finansira Međunarodna federacija novinara u cilju podrške Sindikatu medija i zahvaljujući kojem Sindikat po prvi put od osnivanja ima priliku da se direktno sretne sa zaposlenima u medijima van Podgorice. SMCG će nastojati da slični obilasci postanu praksa kako bi koleginice i kolege redovno bili informisani o aktivnostima i planovima SMCG, ali i kako bi došlo do povećanja broja članova.

Ranije, tokom oktobra, razgovori su obavljeni sa kolegama i koleginicama iz Bijelog Polja, Berana i TV Vijesti.

Sa aktuelnim i budućim članovima su razgovarali predsjednica Marijana Camović, potpredsjednik Dejan Lučić i članovi Glavnog odbora Predrag Nikolić i Radomir Kračković.

Do kraja godine planirano je da slični susreti budu organizovani sa kolegama i koleginicama iz medija čije je sjedište u Podgorici.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.