Aktivnosti

Regionalno umrežavanje sindikata u medijima

Photo: Association of Journalists Kosovo (AJK)
Evropska federacija novinara (EFJ) na sastanku u Prištini 23. i 24. maja donijela je rezoluciju kojom podržava umrežavanje sindikata medijskih radnika iz regiona Balkana. 
Inicijativu su podnijeli Sindikat novinara Srbije, Sindikat novinara Turske (TGS), Nezavisni sindikat novinara i medijskih radnika Makedonije, Sindikat novinara Hrvatske i Sindikat medija Crne Gore.
Inicijativa podrazumijeva osnaživanje uloge sindikata u medijskom sektoru u regionu, jačanje njihove saradnje, razmjenu iskustava i dobrih praksi, kao i zajedničke inicijative i aktivnosti.
“Suočeni s činjenicom da su Zapadni Balkan i Turska regioni u kojima su medijske slobode ugrožene u većem stepenu nego u Zapadnoj Evropi: osnivanje sindikata u privatnim medijima je i dalje zabranjeno; vlasnici medija odbijaju socijalni dijalog o ujednačenim radnim uslovima; postoje hapšenja i povećan pritisak na sigurnost novinara, ugrožavanje izvora informacija, špijunski softveri, ugrožavanje tajnosti podataka…”, piše u inicitjativi.
Zbog toga je, smatraju podnosioci inicijative, bitno da se sindikati ujedine i tako povećaju efikasnost svojih napora.
Sekretarijat EFJ-a se obavezao da će u narednom periodu najprije ohrabriti  potpisivanje memoranduma o saradnji sindikata u regionu, kao i da će dalje podržati aktivnosti buduće mreže.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.