Saopštenja

Ne diskiriminišite zaposlene u RTV Pljevlja

do-not-discriminate-rtv-pljevlja-employees

Povodom štrajka većine zaposlenih u RTV Pljevlja, Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Sindikat medija Crne Gore apeluju na rukovodstvo Opštine Pljevlja da hitno pristupi rješavanju problema i zaštiti egzistencijalnog statusa zaposlenih i njihovih porodica.

Naime, nezamislivo je da zaposlenima u lokalnom javnom emiteru Radio televizija Pljevlja, čiji je osnivač Opština Pljevlja, nije isplaćeno pet zarada, za razliku od njihovih kolega zaposlenih u opštinskim organima i institucijama kojima su sve zarade uredno isplaćene. Zato opštinsko rukovodstvo mora da prestane sa ignorisanjem stanja i problema u kojima se nalazi RTV Pljevlja, čiji zaposleni već 24. dan štrajkuju i proizvode samo program koji je obavezan u minimumu procesa rada. Posebno pozivamo predsjednika Opštine Pljevlja, gospodina Mirka Đačića, da ispuni obećanje koje je dao predsjedniku Crne Gore, g-dinu Filipu Vujanoviću, kada je saopštio da  mu je pred­sjed­ni­k Op­šti­ne sa­op­štio da ima pu­no ras­po­lo­že­nje za dobru ko­mu­ni­ka­ci­ju i pre­va­zi­la­že­nje tog pro­ble­ma. Podsjećamo da je predsjednik Vujanović, prilikom posjete povodom dana Opštine Pljevlja 20.11.2017.g., apelovao da se „na­pra­vi do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja i pre­va­zi­đu pro­ble­mi u Ra­dio-te­le­vi­zi­ji Plje­vlja“. Predsjednik Vujanović je tada naglasio da lo­kal­nim me­di­ji­ma pri­da­je po­se­ban zna­čaj, da misli da su iz­u­zet­no vri­jed­ni, ve­o­ma slu­ša­ni i gle­da­ni i da je va­žno je da se kroz lo­kal­ne me­di­je sa­op­šti ono što je pri­mar­ni in­te­res gra­đa­na.

Zato zahtijevamo da se prestane sa diskriminacijom zaposlenih u RTV Pljevlja i da se uspostavi socijalni dijalog sa Štrajkačkim odborom, kako bi se spriječila najavljena radikalizacija štrajka.

Generalni sekretar,

Srđa Keković

Predsjednica Sindikata medija CG

Marijana Camović

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.