Projekti

Digital organising national programe

digital-organising-national-programe

Tokom 2018. godine, Međunarodna federacija novinara (IFJ) sprovela je globalni pilot program kako bi pomogla udruženjima novinara i sindikatima da sprovedu istraživanje i razviju strateške planove, kako bi ojačali organizacije. Cilj je bio regrutovanje i organizovanje novih članova iz digitalnih medija i/ili organizovanje mladih novinara. Sindikat medija je bio dio ovog programa, sa svojim projektom koji je trajao cijelu godinu.

Cilj našeg projekta bio je edukovanje novinara koji rade u crnogorskim digitalnim medijima, kako o njihovim pravima tako i o benefitima koje za njih nosi sindikalno organizovanje. Cilj je, takođe, bio i jačanje kapaciteta SMCG kako bi naša organizacija mogla da se suoči sa izazovima koje nosi rad u digitalnim medijima.

Ovaj projekat nam je omogućio da sprovedemo prvo istraživanje o stanju u digitalnim medijima u Crnoj Gori, prije svega u odnosu na uslove rada u tim medijima. Takođe, ovaj projekat nam je pomogao da sprovedemo kampanju na društvenim mrežama radi podizanja nivoa svijesti o stanju u ovim medijima, kao i o značaju sindikalnog organizovanja.

Možda vam se dopadne

Više iz:Projekti

Komentari su onemogućeni.