Aktivnosti

Monitoringom identifikovati slučajeve diskriminacije

smcg-organizovao-obuku-za-novinare/ke-i-saradnike/ce

Saradnici Sindikata medija Crne Gore i novinari, prisustvovali su 6. i 7. marta obuci „Rodna ravnopravnosti i diskriminacija na radu“.

Cilj obuke je bio da učesnicima budu predstavljeni oblici diskriminacije, s posebnim akcentom na rodnu diskriminaciju, načini njenog prepoznavanja, ali i mehanizmi zaštite. Takođe, cilj je i da polaznike osposobi za monitoring identifikovanih sudskih slučajeva rodne diskiminacije žena u vezi s radom, a analiza sudske prakse biće predmet finalnog izvještaja o stanju u ovoj oblasti.

Istraživačica na projektu, saradnica na Fakultetu političkih nauka u Podgorici, Dragana Žarić, prisutnima je govorila o metodologiji i matricama za prikupljanje relevantnih informacija o slučajevima.

Zamjenica Generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Crne Gore, Ivana Mihajlović, koja će biti angažovana kao pravna ekspertkinja, učesnicima je predstavila zakonska rješenja u oblasti zaštite od diskriminacije, kao i mehanizme zašitite.

Stefan Popović iz Centra za ženska prava govorio je o rodnoj ravnopravnosti u Crnoj Gori, najčešćim oblicima diskriminacije, kao i o rodno-zasnovanoj diskriminaciji, posebno se osvrćući na podatke Centra za ženska prava u istraživanju „Rodno zasnovana diskriminacija u oblasti rada i zapošljavanja u Crnoj Gori“.

Ova akcija dio je velike regionalne akcije „Unaprjeđenje radnih prava žena“, finansirane od strane Evropske unije i ko-finansirana od strane Švedske Agencije za saradnju i razvoj, a Sindikat medija Crne Gore učestvuje preko granta Centra za ženska prava.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.