Aktivnosti

RTV Budva: Postoji potreba za doradom Kolektivnog ugovora

Photo: SMCG

Postoji potreba za unapređenjem Kolektivnog ugovora za zaposlene u RTV Budva, budući da je rađen prije više godina, a da su u međuvremenu brojne okolnosti uticale na položaj zaposlenih, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Sindikata medija Crne Gore (SMCG) i zaposlenih u tom mediju.

Predsjednik SMCG, Radomir Kračković, sa saradnicima  posjetio je zaposlene u ovom mediju, u cilju upoznavanja sa izazovima sa kojima se suočavaju u tom lokalnom javnom servisu.

Lokalni javni emiter Radio televizija Budva jedini je lokalni emiter koji posjeduje Kolektivni ugovor, koji je potpisan 2017. godine. Međutim, radnici smatraju da je došlo vrijeme da se razmisli o njegovom unapređivanju, kako bi prepoznao sve nove izazove rada u medijima.

Photo: SMCG

Zaposleni su se požalili na isplaćivanje troškova prevoza, neadekvatne prostorije, problem voznog parka… Oni su problematizovali i odnos kolega prema sindikatima, kojima se uglavnom obraćaju tek onda kada nastupi problem, a dok je stanje “redovno” ne vide korist od učlanjavanja. Kako su kazali, zajednički moramo raditi da se ti stereotipi ruše.

Kračković je zaposlene upoznao sa aktuelnom situacijom u vezi pregovora o Granskom kolektivnom ugovoru za medijsku djelatnosti, te predlozima koje je Sindikat medija uputio. Predstravio je i rad na Nacrtu zakona o audio vizuelnim medijskim uslugama, koji je trenutno na javnoj raspravi, a tretira položaj lokalnih javnih emitera.

Posjeta je dio projekta „Sindikati za fer oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja COVID-19 krize“, koji podržava Evropska federacija novinara (EFJ) uz podršku Evropske komisije (EK).

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.