Tematski članci

Crnogorski mediji poslovali pozitivno, uprkos krizi

Photo: Pixabay.com

Crnogorski mediji pozitivno su poslovali tokom 2020. – godine epidemije koronavirusa i ostvarili ukupan profit od blizu 2,7 miliona eura.

Ukupni prihodi bili su blizu 41,8 miliona eura, a rashodi gotovo 39,1 milion i u njima je radilo 1806 ljudi. Blizu polovine prihoda ili 20 miliona eura medijima je stiglo iz javnih izvora odnosno iz državnog i budžeta opština a ostatak najvećim dijelom od marketinga.

To pokazuje istraživanje o poslovanju medija tokom 2020. godine, koje je uradio potpedsjednik Sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković.

“Analiza finansijskih izvještaja sa sajta Uprave prihoda i carina Crne Gore za 155 od ovih 189 medija, koji generišu preko 95 posto ukupnih prihoda, pokazuje da su u 2020. godini oni zajedno prihodovali 41.777.982 eura”.

Rashodi su bili, pokazuje analiza, 39.096.064 eura pa ukupan profit iznosi 2.681.918 eura. Najveći dio ovog plusa dolazi od pozitivnog poslovanja Javnog servisa koji se sa 90% finansira iz državnog budžeta. Tokom 2020. ukupno gledano, pozitivno je poslovala i dnevna štampa, privatne radio stanice, portali i novinske agencije dok su u minusu bili lokalni javni emiteri, privatne televizije i periodična štampa. Blizu polovine prihoda ili najmanje 20.018.370 eura medijima je stiglo iz javnih izvora, odnosno iz državnog i budžeta lokalnih samouprava dok ostatak od 21.759.612 eura čine prihodi od marketinga, ostalih usluga ili dotacija osnivača.

Mediji Ukupni prihodi Prihodi iz budžeta Ukupni rashodi Konačan rezultat Broj zapo-slenih
RTCG 17.855.368 16.116.391 15.388.745 +2.466.623 729
Koha Javore 100.000 100.000 100.000 0 5
Lokalni javni emiteri 4.216.523 3.801.979 4.363.221 -146.698 331
Dnevna štampa 9.268.136 / 8.897.781 +370.355 356
Privatne televizije 6.858.215 / 6.949.720 -91.505 217
Privatne radio – stanice 1.646.779 / 1.608.842 +37.937 74
Portali 1.479.012 / 1.433.786 +45.226 71
Novinske agencije 224.022 / 216.759 +7263 14
Periodična štampa 129.927 / 137.210 -7283 9
UKUPNO: 41.777.982 20.018.370 39.096.064 +2.681.918 1806

“Na portalu Uprave prihoda i carina, iz više razloga, nema podataka o poslovanju 33 medija u 2020. godini i to jedne privatne televizije, 7 manjih radio stanica, 24 manja portala i periodičnog časopisa Komuna a nema potpunih podataka o poslovanju Radija Kolašin pa oni nisu ušli u ovu analizu,  ali svi ovi mediji svakako čine veoma mali dio ukupnog tržišta”, piše u analizi.

U Crnoj Gori na malom tržištu postoji veliki broj medija što je jedan od glavnih faktora njihovog otežanog poslovanja.

“Od 189 medija u 2020. godini samo 73 su poslovala pozitivno, 14 je bilo na nuli, 68 je poslovalo negativno a za 34 nema potpunih podataka”, pokazalo je istraživanje.

Najveći plus, pokazuju podaci, imao je Javni servis RTCG ali on se sa 90% finansira iz državnog budžeta.

“Lokalni javni emiteri su i dalje u problemima a mnogi u velikom minusu. Dnevna i nedjeljna štampa i dalje je dominantna među privatnim medijima dok privatne televizije ukupno posluju u minusu. Radio stanica je veliki broj i to su uglavnom mali mediji po broju zaposlenih ali ukupno pozitivno posluju iako ih je dosta sa gubitkom. Portala ima ubjedljivo najviše a i dalje se osnivaju ali su i oni, ukupno gledano, u plusu, iako je preko polovine, pojedinačno, u minusu”, pokazuje istraživanje.

Istraživanje je pokazalo da znatan broj ljudi koji radi u portalima nije prijavljen. Jedna novinska agencija pozitivno posluje a periodična lokalna štampa i dalje postoji u nekoliko gradova.

“Blizu polovine prihoda medijima dolazi iz javnih izvora a ostatak uglavnom od marketinga što znači da marketinško tržište za sve medije u Crnoj Gori, po ovim podacima, iznosi nešto preko 20 miliona eura godišnje”, pokazalo je istraživanje.

Brojnost crnogorskih medija

Crna Gora je vjerovatno među svjetskim rekorderima po broju medija u odnosu na broj građana.

“Na malom tržištu od nešto preko 625 hiljada stanovnika u novembru 2021. godine postojalo je čak 198 medija što znači da na jedan medij dođe nešto preko 3000 građana. Po podacima do kojih smo došli u ovoj analizi najviše je internetskih publikacija odnosno portala i njih je 107.  Sljedeći po brojnosti su elektronski mediji (radio-stanice i televizije) kojih je ukupno 79”, piše u istraživanju.

Po zvaničnom registru Agencije za elektronske medije (AEM) radija je 55, od čega 18 javnih servisa (2 programa nacionalnog Radija Crne Gore i 16 radio-stanica lokalnih javnih emitera) i 37 privatnih radio stanica.

Televizija, odnosno TV kanala ima ukupno 24, od čega nacionalni javni servis ima 4 kanala (Prvi i Drugi program, Parlamentarni i Satelitski kanal), tu je i 6 TV programa lokalnih javnih emitera, zatim 3 privatne televizije sa nacionalnom frekvencijom kao i 11 privatnih  kablovskih televizija.

U Crnoj Gori svakog dana izlaze i 4 novine, tu su i 2 nedjeljnika – Monitor i Koha Javore, 5 novinskih periodičnih izdanja (Komuna, Novine Nikšića, Pljevaljske novine, Srpske novine i Glas Zabjela) i jedna novinska agencija MINA.

U 2021. godini osnovano je još 8 portala i jedna televizija što znači da je tokom 2020. godine u Crnoj Gori poslovalo ukupno 189 medija.

 

 

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.