Saopštenja

Poslodavci da obezbijede prsluke sa “press” oznakama

poslodavci-da-obezbjede-prsluke-sa-“press”-oznakama

Ideja da se novinari, kamermani, fotoreporteri i ostali zaposleni u medijima koji izlaze na teren “uniformišu” u prsluke na kojima će pisati “press”, ili će na neki drugi način biti istaknuto da se radi o novinarskim ekipama, tokom događaja koji su slični protestima koji su se proteklih dana dešavali u Podgorici, za Sindikat medija je potpuno prihvatljiva.

Na taj način bi bili jasno razdvojeni ljudi koji su na radnom zadatku, o onih koji se na sličnim događajima nalaze u svojstvu građana. Tako bi se povećala njihova bezbjednost jer bi policiji i komunalnim službama bilo jasno o kome se radi i za očekivati je da ne bi imali smetnji u obavljanju svog posla, lakše bi se kretali kroz masu i bili jasno izdvojeni od ostatka okupljenih.

U uslovima u kojima se sada radi nemoguće je zaključiti ko je novinar. Kamermanima i fotoreporterima je u tom smislu malo lakše jer sa sobom nose opremu, ali su i oni ipak prvi u redovima kada se dešavaju incidenti i samim tim veća je šansa da budu povrijeđeni. Ako bi postojale oznake, policija više ne bi mogla da koristi izgovor da nije znala o kome se radi, prilikom privođenja ili tokom nekih drugih radnji.

Sve te nedostatke su pokazale akcije policije koje su se dešavale tokom subote, ali i tokom nedjeljnog okupljanja gdje je u koloni građana bio i veliki broj novinara na zadatku.

Za očekivati je da je i za vlasnike medija bezbjednost zaposlenih na prvom mjestu kada šalju ekipu na događaj, tako da vjerujemo da će im ideja biti prihvatljiva, a trošak za prsluke bi svakako bio neznatan. Ideja o prslucima nije nova i revolucionarna jer ih mediji širom svijeta koriste. Sam dizajn, natpis, i slično, najmanje su bitni. Ono što je bitno je da neko vidljivo obilježje postoji i da bude identično za sve medije.

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.