Saopštenja

Policija ne razumije dovoljno novinarski posao

policija-ne-razumije-dovoljno-novinarski-posao
vijesti.me

Incident koji se desio juče, u kojem je policija privela urednike Vijesti Slavka Radulovića i Mihaila Jovovića, pokazuje da u policiji postoji nedovoljno razumjevanje novinarskog posla i prava novinara da izvještavaju i fotografišu događaje na javnom mjestu.

Da je bilo više sluha da se u Krivični zakonik uvede krivično djelo Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka koje su predložili Sindikat medija Crne Gore (SMCG) i Akcija za ljudska prava (HRA), svim policajcima bi moralo biti jasno da je ponašanje prema novinaru poput jučerašnjeg i zabranjeno i kažnjivo.

Ovako, nažalost, ostaje atmosfera u kojoj poštovanje novinarske profesije zavisi od ličnih stavova policajaca, šefova u policiji ili ministara unutrašnjih poslova u pojedinačnim slučajevima.

Podsjećamo, HRA i SMCG su predložili da se, osim dopune dva postojeća krivična djela, u Krivični zakonik uvedu krivična djela Napad na novinara u vršenju profesionalnih zadataka kao i Sprječavanje novinara u vršenju profesionalnih zadataka koji bi glasio:

(1) Ko silom ili prijetnjom da će neposredno upotrijebiti silu spriječi novinara u vršenju profesionalnih zadataka ili u vezi sa vršenjem profesionalnih zadataka koje preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje profesionalnog zadatka, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do tri godine.

(2) Ako prilikom izvršenja djela iz stava 1 ovog člana učinilac uvrijedi ili zlostavlja novinara ili mu nanese laku tjelesnu povredu ili prijeti upotrebom oružja, kazniće se zatvorom od tri mjeseca do pet godina.

(3) Ako je djelo iz stava 1 ovog člana izvršeno u grupi ili na organizovan način, ili ga učini službeno lice u vršenju službe, učinilac će se kazniti zatvorom od šest mjeseci do pet godina.

(4) Za pokušaj djela iz st. 1, 2 i 3 ovog člana kazniće se.

Radna grupa za izradu Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika nedavno je odbila ove predloge uz obrazloženje da „postoje i druge profesije koje su u povećanom riziku od napada“, iako nisu naveli koje su to profesije.

Nacrt je uveo pojačanu zaštitu advokata u okviru zaštite koju već uživaju sudije i državni tužioci, što podržavamo. Ne vidimo koja je to druga profesija, osim novinarske, u Crnoj Gori izložena povećanom riziku od napada i sprečavanja obavljanja profesionalnih dužnosti. Svi relevantni domaći i međunarodni izvještaji o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori ističu kao problem napade na novinare i nekažnjivost tih napada.

Akcija za ljudska prava

Sindikat medija Crne Gore

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.