Saopštenja

Istovremeno odlučuju pred dva različita organa

Photo: Pixabay.com

To što je juče završen glavni pretres u slučaju napada na novinarku dnevnog lista „Vijesti“ Jadranku Ćetković pred Sudom za prekršaje u Bijelom Polju, u trenutku dok se pred Višim tužaštvom odlučuje po pritužbi oštećene, nevjerovatan je pravni apsurd koji je novinarki uskratio adekvatnu krivično – pravnu zaštitu shodno Krivičnom zakoniku Crne Gore (KZCG) i Zakoniku o krivičnom postupku (ZKP).

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) ukazuje na neadekvatno postupanje pravosudnih organa u ovom slučaju, koje ne samo da ima negativne posljedice za konkretan slučaj, već i stvara svojevrstan pravni presedan u kome se o istom predmetu istovremeno odlučuje pred dva pravosudna organa, čije se odluke međusobno isključuju.

Ovakvo postupanje šalje tužnu poruku javnosti o položaju i pravima zaposlenih u medijima, ali i svih građana koji se nađu u ulozi oštećenog u jednom krivičnom postupku.

Naime, zbog napada na Ćetković u junu 2022. godine, koji se dogodio ispred Višeg suda u Bijelom Polju dok je pokušavala da obavlja svoj posao, pokrenut je postupak utvrđivanja odgovornosti u kojem se Osnovni državni tužilac (ODT) oglasio da nema krivičnog djela. Nakon pritužbe punomoćnika novinarke, advokata Mirka Boškovića, Više državno tužilaštvo (VDT) je istu usvojilo, stavilo rješenje o odbačaju van snage i vratilo postupak na ponovno odlučivanje, te naložilo ODT-u da preduzme niz dokaznih radnji i otkloni propuste i nedostatake koji su onemogućavali da se u konkretnom slučaju donese ispravna odluka.

U međuvremenu ODT u Bijelom Polju podnosi Sudu za prekršaje zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka (kako bi se ispoštovao rok iz člana 153 Zakona o prekršajima), povodom istog događaja i protiv istog osumnjičenog čime otpočinje niz nelogičnih i potpuno iracionalnih postupanja, koji su u krajnjem rezultatu doveli do flagrantnog kršenja fundamentalnih načela krivičnog i prekršajnog postupka, kako od strane ODT-a, tako i od strane Suda za prekršaje u Bijelom Polju, sve na štetu Jadranke Ćetković.

Naime, nakon što je usvojena pritužba punomoćnika oštećene, ODT u Bijelom Polju, ne preduzimajući sve dokazne radnje koje je trebalo, ponovo donosi rješenje o odbacivanju krivične prijave, te poučava punomoćnika i oštećenu na pravo da se podnese pritužba VDT-u, ili da se u roku od 30 dana preduzme krivično gonjenje. S obzirom na niz nedostataka, i po mišljenju punomoćnika oštećene, nepravilnog tumačenja normi člana 165 KZCG, Bošković podnosi novu pritužbu VDT-u u Bijelom Polju, kako bi se ponovo ispitalo novo rješenje o odbacivanju krivične prijave. Napominjemo da se predmet, prema našem saznanju još uvijek nalazi u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju.

Istovremeno, Sud za prekršaje u Bijelom Polju zakazuje za 06.10.2022. godine glavni pretres protiv okrivljenog Elvisa Palavrtića zbog izvšenja navodnog prekršaja. Nakon što je ODT u Bijelom Polju zatražilo odlaganje pretresa, zbog činjenice da postupak pred nadležnim tužilaštvom još nije okončan, odnosno da se i dalje ispituje da li se u radnjama osumnjičenog ima elemenata krivičnog djela prinuda iz člana 165 KZCG, Sud za prekršaje u Bijelom Polju odbija takav predlog, ekspresno sprovodi dokazni postupak i zaključuje raspravu, čime su se stekli uslovi za donošenje odluke u tom postupku. Da nesreća bude veća, sama oštećena je postupajućem sudiji pokušala da objasni zbog čega nema uslova za vođenje prekršajnog postupka, te je i sama zatražila odlaganje kako bi na pretres mogao pristupiti njen punomoćnik, a koji nije dobio poziv, međutim, sud odbija i ovakav predlog, ulazi u dokazni postupak i istog dana ga okončava, čak ne saslušavši oštećenu, s obzirom da je, okrivljeni u potpunosti priznao izvršenje prekršaja, odnosno priznao sve radnje koje su mu stavljene na teret.

Na ovaj način došli smo u krajnje paradoksalnu pravnu situaciju, da je Sud za prekršaje u Bijelom Polju okončao prekršajni postupak, povodom istih radnji i protiv istog okrivljenog, za koje se pred nadležnim tužilaštvom još ispituje da li u njima ima elemenata nekog krivičnog djela. Na taj način u potpuno su obesmišljena prava oštećene novinarke na podnošenje pritužbe, kao i preuzimanje krivičnog gonjenja, zagarantovana odredbama Zakonika o krivičnom postupku, što predstavlja ne manje opasan vid ugrožavanja pozicije novinara i medijskih radnika, od samog čina napada.

Osim toga, smatramo da su ovakvim postupanjem ODT-a, ali naročito sudije Suda za prekršaje u Bijelom Polju, prekršeni neki od temeljnih profesionalnih standarda, ali i važećih materijalnih i procesnih normi krivičnog i prekršajnog zakonodavstva, a posebno zabrinjava činjenica da je Sud za prekršaje, ako ne ranije, o svemu bio upoznat prije otpočinjanja glavnog pretresa, od strane ODT-a u Bijelom Polju, te je bez obzira na to, nastavio postupak. Zbog toga će Sindikat medija Crne Gore, kao strukovna organizacija zaposlenih u medijima, preduzeti odgovarajuće korake i inicirati pokretanje postupaka pred Tužilačkim i Sudskim savjetom.

Smatramo da ovakvo postupanje Osnovnog državnog tužilaštva i Suda za prekršaje u Bijelom Polju obesmišljava i nedavno usvojene izmjene Krivičnog zakonika kojima su uvedene strože kazne za napade na novinare i medijske radnike upravo s ciljem da se budući počinioci odvrate od napada i njihov broj smanji.

Sindikat medija Crne Gore

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.