Saopštenja

Bez socijalnog dijaloga i uz nove napade na novinare

without-social-dialogue-and-with-new-attacks-on-journalists

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) konstatuje da tokom protekle godine ni u jednom segmentu nije došlo do poboljšanja ekonomskog položaja zaposlenih u crnogorskim medijima niti su uslovi rada popravljeni na bilo koji način.

Zarade koje primaju naše koleginice i kolege su i dalje ispod državnog prosjeka i nedovoljne za normalan i pristojan život. To je i dalje tema kojom se bavi isključivo SMCG, dok poslodavci iz sektora medija ne žele o tome da pričaju i čak su prekinuli socijalni dijalog. Podsjećamo da su poslodavci jednostrano odlučili da obustave pregovore o novom Granskom kolektivnom ugovoru koje je SMCG inicirao još 2016. godine. Na taj način je dodatno pogoršan ambijent u kojem rade zaposleni u medijima.

Između dva Dana novinara situacija se dodatno pogoršala i u jednom dijelu lokalnih javnih emitera i sada, na primjer u Ulcinju gdje se zaposlenima duguje 15 zarada i doprinosi za najmanje tri godine, polako prelazi u agoniju, a kao rješenje im se nudi otvaranje televizije. I druge opštine kreću u neracionalno formiranje televizija bez javnih rasprava i analiza, a da pri tom ne mogu da obezbijede ni normalno finansiranje postojećih radio emitera. U Beranama (gdje se zaposlenima duguje osam neto zarada) su, za sada, odustali od te ideje, ali u Herceg Novom još nisu i postoji mogućnost da se ugrozi Radio koji sada normalno funkcioniše. Zbog toga pozivamo Vladu da što prije počne rad na izmjenama Zakona o elektronskim medijima kako bi se obezbijedila finansijska održivost LJE, za šta se SMCG aktivno zalaže već duže vrijeme.

Protekli period obilježio je i najteži slučaj napada na novinare u posljednjih nekoliko godina – ranjavanje Olivere Lakić je ostalo neriješeno i sa protokom vremena postaje sve teže za rasvjetljavanje i zato sumnjamo da će, i pored velikog pritiska i navodne brige institucija sistema, i taj slučaj ostati neriješen.

Najnovija presuda po kojoj je istraživački novinar Jovo Martinović osuđen na 18 mjeseci zatvora za krivična djela stvaranje zločinačke organizacije i neovlašćena proizvodnja, posjedovanje i promet opojnih droga, pokazuje da se sa pritiskom na novinare nastavlja i to u novoj, do sada nepraktikovanoj formi.

SMCG će i u narednom periodu nastaviti da prati dešavanja na medijskoj sceni i unutar crnogorskih medija i da o tome javno govori, a sve u nadi da će podaci koje saopštavamo i problemi na koje ukazujemo doći do onih koji su nadležni za njihovo rješavanje i da će se uslovi rada u ovoj djelatnosti primaći makar minimumu koji podrazmjeva rad u dostojanstvenim uslovima.

Glavni odbor

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.