SafeJournalists

Organizacije za slobodu medija traže da se riješi problem poslovnog sertifikata Klan Kosova

Dolje potpisane međunarodne organizacije za slobodu medija i novinarske grupe danas pozivaju da Komisija za žalbe prihvati ažurirani poslovni sertifikat Klan Kosova i da se odmah obustave svi pokušaji kosovske vlade da izvrši pritisak na emitera.

Poslednji poziv naših organizacija uslijedio je nakon nezapamćene odluke Ministarstva industrije, preduzetništva i trgovine, donijete 14. juna 2023. godine, da suspenduje sertifikat o poslovanju Klan Kosova DOO i podnese krivične prijave protiv njegovih predstavnika.

Iako priznajemo zahtjev kosovskih vlasti da sprovode zakonske obaveze u vezi sa registracijom preduzeća, ovo se ne može koristiti za opravdanje zatvaranja jednog od najvećih privatnih nacionalnih emitera u zemlji – izuzetno ozbiljan korak koji treba preduzeti samo u vanrednim okolnostima i u potpunoj saglasnosti sa vladavinom prava.

Naše organizacije stoga pozdravljaju korak koji je 16. juna preduzela Nezavisna komisija za medije (IMC), državni regulator za medije, da odloži bilo koju odluku o dozvoli za emitovanje Klan Kosova za jedan mjesec kako bi se dalo vreme za pronalaženje razumnog rješenja.

Od tada, zajedno sa Udruženjem novinara Kosova (AJK) primjećujemo da je Klan Kosova prikupio neophodnu dokumentaciju i poslao ažurirani poslovni sertifikat koji su izdale vlasti Sjeverne Makedonije Kosovskoj agenciji za registraciju preduzeća.

Ovaj medij je 29. juna uložio žalbu na odluku o suspenziji Komisiji za razmatranje žalbi za registraciju preduzeća pri Ministarstvu. Ova komisija, o čijem sastavu treba da odluči samo Ministarstvo, mora da donese odluku o žalbi do 14. jula 2023. godine.

Uoči ovog procesa, pozivamo ministarku industrije, preduzetništva i trgovine Rozetu Hajdari da obezbijedi da novi Odbor čine nezavisni, iskusni i profesionalni pojedinci, kao i da se odluka donese blagovremeno i potpuno transparentno.

Nadamo se da će Komitet Ministarstva prihvatiti žalbu Klan Kosova i odmah poništiti suspenziju poslovnog sertifikata. Ovo bi obezbijedilo garancije o budućnosti operacija Klan Kosova u zemlji i osiguralo da pozitivan napredak postignut u razvoju slobode medija na Kosovu poslednjih godina ne bude ozbiljno oštećen.

Takođe, ponavljamo pozive predstavnika međunarodnih organizacija na Kosovu da se ovo pitanje rješava uz krajnje poštovanje međunarodnih obaveza u vezi sa slobodom medija i u punoj saglasnosti sa odgovarajućim procesom i vladavinom zakona. Naše organizacije će nastaviti da pomno prate ovo pitanje i reaguju na sva dalja dešavanja.

 

Potpisnice:

Article 19

Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF)

Evropska federacija novinara (EFJ)

Free Press Unlimited (FPU)

Međunarodna federacija novinara (IFJ)

OBC Transeuropa (OBCT)

Reporteri bez granica

SafeJournalists mreža

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.