Projekti

Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom

Cilj ove akcije je skretanje pažnje javnosti na problem rodne diskiminacije na radu.

Osnova ovog projekat je monitoring ovih slučajeva pred osnovnim sudovima u Crnoj Gori. Epidemija korona virusa je znatno otežala monitoring, ali smo uspostavili saradnju sa sudovima, i već identifikovali određene slučajeve koji su značajni za ovu akciju.

Takođe, osnovan je i servis besplatne pravne pomoći za žrtve diskriminacije i do sada smo imali desetine poziva. Pravnu pomoć pruža Ivana Mihajlović iz Unije slobodnih sindkata.

Projekat je dio većeg projekata kojeg finansira Evropska komisija, a čiji je nosilac organizacija Mreža žena Kosova.

Možda vam se dopadne

Više iz:Projekti

Komentari su onemogućeni.