Aktivnosti

GO Sindikata medija posjetio Bijelo Polje i Berane

Predsjednica Sindikata medija Crne Gore (SMCG) Marijana Camović i članovi Glavnog odbora, Goran Kapor i Radomir Kračković, boravili su 17. oktobra u radnoj posjeti Bijelom Polju i Beranama, u okviru projekta jačanja kapaciteta Sindikata medija i regrutacije novih članova, koji je podržala Međunarodna federacija novinara.

Više desetina medijskih radnika iz ova dva grada u razgovorima sa članovima GO SMCG, ukazali su na brojne probleme iz oblasti radnih prava s kojima se suočavaju. Dobar dio novinara – dopisnika i dalje radi po honorarnim ugovorima o radu, koji su nezakoniti. Dijelu njih ti honorari kasne i veliki broj im je ostao neisplaćen nakon stečaja pojedinih medijskih kuća, zbog čega su pokrenuli tužbe, koje su se završile presudom u njihovu korist ali i dalje ne mogu da se naplate. Poseban problem je što su pojedinim novinarima ti honorari vrlo mali, a oni moraju da rade stalno, praktično bez slobodnih dana.

Takođe, dio kolega iz lokalnog javnog servisa Radio Berane suočava se s problemom kašnjenja velikog broja zarada, zbog lošeg upravljanja u prethodnom periodu. Ovaj problem prisutan je i u još nekim lokalnim medijima, kao i u dijelu dopisništava nacionalnih medija, čije je sjedište u Podgorici.

Članovi GO SMCG posebno su ukazali da svi medijski radnici koji se učlane u sindikat imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, što je institut koji se već pokazao kao vrlo koristan u nekim sporovima koje su članovi sindikata imali sa poslodavcima. Medijski radnici iz ova dva grada pozvani su da se obrate Sindikatu medija kad god imaju neki problem iz domena radnih odnosa i da mogu računati na punu pravnu pomoć. Zaposlenima u lokalnom javnom servisu Radio Berane predstavljena su i nova pravila koja se tiču tzv. minimuma procesa rada tokom štrajka, kojih su oni, kao javni servis, obavezni da se pridržavaju. U razgovoru je predloženo šta bi to trebalo konkretno da bude minimum procesa rada ako dođe do štrajka u tom mediju odnosno koji je obim programa koji bi bio emitovan.

Posjeta je na kraju završena uspješno i zato što je SMCG ovom prilikom dobio dvadesetak novih članova, koji su dali punu podršku rukovodstvu sindikata u daljem jačanju sindikata ali i svijesti medijskih radnika da se sindikalnim udruživanjem najbolje mogu zaštititi naša prava.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.