Aktivnosti

Novi zakonski okvir treba da doprinese da RTCG postane istinski javni servis

Photo: csoonline.com

Pozivamo Ministarstvo kulture i medija da novim Zakonom o RTCG osigura da se, neposredno nakon očekivanog brzog usvajanja u Skupštini Crne Gore, obavi imenovanje novih članova/ica Savjeta RTCG, a Skupštinu da zaustavi započeti proces izbora dva člana Savjeta RTCG po aktuelnom zakonu.

Imajući u vidu eskalaciju kontroverzi u RTCG, a kojima je dominantno doprinio sadašnji sastav Savjeta RTCG kroz nepoštovanje sudskih odluka, vjerujemo da je odgovornost Ministarstva kulture i medija, ali i Skupštine Crne Gore, da doprinesu urgentnom rješavanju ove situacije u okviru svojih nadležnosti.

Najnovija verzija nacrta Zakona o RTCG (Zakon o nacionalnom javnom emiteru – javnom medijskom servisu Crne Gore) propisuje jasne uslove za izbor članova Savjeta RTCG, a njima se traži VII-1 nivo stručne spreme i 10 godina radnog iskustva, dok se za generalnog direktora traži da ima VII-1 nivo stručne spreme i najmanje 10 godina iskustva. Takođe, nacrtom Zakona o RTCG predviđeno je da se broj članova Savjeta RTCG poveća sa sadašnjih 9 na 11. Dodatno, nacrtom Zakona je predviđena procedura izbora članova Savjeta RTCG kojom se ograničava neprimjereni uticaj političkih partija na proces izbora članova Savjeta na način što predstavnici NVO u ovom tijelu neće biti birati od strane poslanika/ca u Administrativnom odboru u Skupštini, već će ih birati upravo NVO koje ispunjavaju zahtjevne kriterijume kojima dokazuju svoju aktivnost. Ove odredbe, i pooštravanje kriterijuma za izbor članova Savjeta, treba da vode većoj samostalnosti Savjeta RTCG, a posljedično i većoj samostalnosti menadžmenta RTCG.

Ministarstvo predviđa da se primjena zakona odgodi za tri godine kako bi sadašnji Savjet i menadžment RTCG završili mandat. Time Ministarstvo demonstrira neprimjeren ignorantski odnos prema gorućim problemima i svjesno obesmišljava potrebne promjene koje treba da indukuju novi medijski zakoni.

Sadašnji Savjet je izabran u proceduri koja je omogućila snažan uticaj političkih subjekata preko Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, koji su prema svojim političkim preferencama birali predstavnike NVO, a oni čine 4 od 9 članova Savjeta. Takav Savjet je dva puta protivzakonito izabrao generalnog direktora RTCG, što su potvrdile sudske presude, kao i odluka Agencije za sprječavanje korupcije (ASK).

Skupština trenutno sprovodi proceduru izbora dva člana Savjeta za novi mandat, iako je jasno da novi zakonski tekst mora biti brzo usvojen, kako bi Crna Gora dobila IBAR u junu, kao i da je jedan od dva kandidata učestvovao u dvostrukom nezakonitom imenovanju Raonića.

Podsjećamo da proces izmjena medijskih zakona traje već skoro 30 mjeseci, kao i da su ključni zahtjevi Evropske unije i Savjeta Evrope da se poveća samostalnost u radu upravljačkih organa RTCG i Agenciji za elektronske medije (AEM). To su obaveze države Crne Gore u procesu pristupanja EU. Konačno usvajanje ovih zakonskih tekstova se očekuje u narednih mjesec dana.

Cijenimo da nema nijednog valjanog argumenta da se za tri godine odgodi izbor svih upravljačkih struktura RTCG, jer je to jedini način da se stvore preduslovi kako bi se ova institucija oslobodila partijskog uticaja i profesionalizovala u istinski javni servis.

Kršenje zakona i ignorisanje sudskih presuda u RTCG ne može biti doprinos poziciji Vlade koja tvrdi da je posvećena evropskim integracijama i vladavini prava. Stoga, pozivamo Ministarstvo kulture i medija da uvaži ovaj zahtijev civilnog sektora i u konačnu verziju predloga Zakona o RTCG uvrste odredbe kojima se omogućava primjena zakona odmah nakon njegovog usvajanja, ali i Skupštinu Crne Gore da obustavi trenutni postupak i da sve nove članove Savjete izabere po novom zakonskom rješenju.

 

Potpisnici inicijative:

Media centar, Goran Đurović

Centar za građansko obrazovanje (CGO), Daliborka Uljarević

NVO Prima, Aida Perović,

Crnogorski PEN centar, Milan Marković

Asocijacija SPEKTRA, Jovan Ulićević

Centar za istraživačko novinarstvo CIN-CG, Milka Tadić Mijović

Centar za monitoring i istraživanja (CeMI), Zlatko Vujović

Savez za jednaka prava LGBTI osoba ERA, Danijel Kalezić

Crnogorski ženski lobi, Aida Petrović

Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG), Marina Vujačić

Crnogorska LGBTIQ asocijacija Kvir Montenegro, Staša Baštrica

NVO Juventas, Ivana Vujović

Društvo crnogorskih izdavača, Vladimir Vojinović

Sindikat medija Crne Gore (SMCG), Radomir Kračković

Centar za ženska prava (CŽK), Maja Raičević

Institut alternativa, Stevo Muk

Centar za razvoj nevladinih organizacija (CRNVO), Zorana Marković

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.