Aktivnosti

Grade strategije za unapređenje radnih uslova zaposlenih u medijima

grade-strategije-za-unapredjenje-radnih-uslova-zaposlenih-u-medijima

Kako oblikovati budućnost novinarskih udruženja i sindikata u Zapadnom Balkanu i Turskoj? Ekspertska plus grupa za radna prava  (LAREG+), sastavljena od predstavnika sindikata i profesionalnih udruženja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i Kosova sastali su se 10. aprila u Skoplju (Makedonija) gdje su razgovarali o jednogodišnjem strateškom planu za unaprijeđenje uslova rada novinara u regionu.

Ovo je bio poslednji od serije treninga koji su organizovani 2017. i 2018. godine u okviru projekta Izgradnja povjerenja u Medije u Jugoistočnoj Evropi i Turskoj, koji su finansijski podržali UNESCO i Evropska unija. Cilj sastanka u Skoplju je bio da se učesnici osvrnu na to što je ostvareno na nacionalnom nivou, unutar samih organizacija, tokom prethodne godine i šta bi trebalo da budu glavne strategije za period 2018-2019. Učesnici su podijelili nacionalne izvještaje u kojima se otkrivaju glavni izazovi i predlažu preporuke za unapređenje radnih uslova za novinare i medijske radnike u regionu. Neki konkretni primjeri akcija na nacionalnom nivou uključuju sljedeće:

U Srbiji, Sindikat novinara Srbije (SINOS) trenutno prati proces medijske strategije, koja će biti objavljena ove godine. Istaknuto je nepostojanje poslodavačkih organizacija što je glavni uslov da bi počeo socijalni dijalog u okviru sektora. Sindikat je razvio strategiju kojom bi se ovo pitanje izdiglo na najviši nivo i tražiće međunarodnu pomoć da bi postigao ovaj cilj. Dodatno, SINOS je na osnovu treninga u Podgorici održao trening za novinare iz Srbije. Na Kosovu, Udruženje novinara (AGK) sarađuje sa Inspekcijom rada da bi se otkrila kršenja Zakona o radu. AGK razmišlja o mogućnosti da se podrži osnivanje sindikata novinara na Kosovu. Albanska udruženja (APJA) razvijaju svijest svojih članova o značaju borbe za svoja prava i o tome kako postaviti radna prava u agendu na nacionalnom nivou. U Crnoj Gori, Sindikat medija Crne Gore (SMCG) lobira kako bi se njihovi amandmani uvrstili u Zakon o medijima, o kome se trenutno raspravlja. U Sindikatu očekuju i potpisivanje kolektivnog ugovora na nivou grane. U Makedoniji, sindikat (SSNM) je preduzeo neke pravne radnje u pogledu autorskih prava, kako bi pomogli novinarima da zaštite svoja autorska prava, i to sa pravnim savjetima i podrškom. U Turskoj, sindikat novinara (TGS) sproveo je istraživanje među novinarkama kako bi saznao koje su njihove potrebe i kako bi mogli da pomognu u njihovom rješavanju. Ekspertkinja Tamara Čausidis iz Nezavisnog sindikata novinara i medijskih radnika Makedonije (SSNM) imala je prezentaciju o tome kako treba oblikovati budućnost “upravljanjem reputacijom sindikata”. Prema njenim riječima, sve se zasniva na reputaciji i brendiranju udruženja novinara ili sindikata. Čausidis je preporučila polazinicima da grade povjerenje u odnosima sa svojim članovima, da unapređuju komunikaciju, grade viziju, misiju i ključne vrijednosti organizacije.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.