Aktivnosti

Diskriminacija ne radi

Na poziv partnera iz regiona, Sindikat medija Crne Gore izradio je video čiji je cilj predstavljanje rodne diskriminacije u vezi sa radom.

Video je predstavljen na regionalnom sastanku partnera 19. maja i dobio je pohvale za kreativnost i interesantan pristup problematici diskriminacije žena na radnom mjestu. Video je nagrađen kao najbolja prezentacija problema identifikovanih tokom trajanja projekta.

Video materijal je nastao u vezi s projektom “Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom”, podržanog od Centra za ženska prava, Mreže žena Kosova i njihovih partnera kroz akciju “Unapređenje radnih prava žena”. Ovu Akciju finansira Evropksa unija, a sufinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Sadržaj je isključiva odgovornost Sindikata medija Crne Gore i ne odražava nužno stavove Evropske unije i Sida-e.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.