Aktivnosti

Zaposlenima duguju 12 plata

Iako im se duguje čak 12 mjesečnih zarada, devet zaposlenih u Radiju Ulcinj svakodnevno proizvode program već gotovo 35 godina. Tokom 2022. godine primili su pet zaostalih zarada, a prema procjenama zaposlenih tek naredne godine mogli bi osjetiti efekte programa Evropa sad jer prije toga teško da će im isplaćene zaostale zarade. To je ocijenjeno na sastanku predstavnika Sindikalne organizacije RTV Ulcinj i predstavnika Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Predsjednica SMCG Marijana Camović-Veličković, potpredsjednik Radomir Kračković i saradnica Bojana Konatar posjetili su članove sindikata iz Ulcinja, kako bi pružili pomoć i pokušali da nađu rješenje za nagomilane probleme u ovom mediju.

Do nedavno, redakciju je činilo deset zaposlenih, od kojih se jedan nedavno penzionisao. Međutim, kako mu se duguje novac za poreze i doprinose za nekoliko godina, ni on ne može da ostvari svoja prava. Dodatno, članovi Savjeta tog medija, koji su smijenjeni prošle godine, tužili su Radio a zaposleni očekuju da će uskoro biti donesena i presuda u tom slučaju koja će biti na štetu Radija, odnosno njihovog budžeta. Sva ta potraživanja biće izmirena od ukupnog budžeta Radija, koji je u ovoj godini planiran na 100.000 eura. To znači da, kada se isplati reprogram poreskog duga, naknade za Radio-difuzni centar i ostala potraživanja od tog medija, zaposlenima će se ponovo dugovati zarade.

“Koji motiv možemo imati da radimo, kada i po 15 mjeseci ne primiš platu. 13. jula će biti 35 godina od kad radimo, a trenutno smo sa svih strana zapostavljeni”, kazala je predsjednica sindikata RTV Ulcinj Suzana Mujić.

Prema riječima zaposlenih, nema zainteresovanih novinara koji bi radili u tom mediju, a ni pripravnici ne žele da rade kod njih. Poseban problem predstavlja i to što će dio kolektiva biti penzionisan u narednih tri ili četiri godine.

Potpredsjednik SMCG, Radomir Kračković upoznao je zaposlene sa aktivnostima SMCG u pogledu izmjene zakonskih rješenja i unapređenja položaja zaposlenih. Posebno je istaknuta važnost usvajanja novog Zakona o elektronskim medijima, odnosno o audiovizuelnim medijskim uslugama.

Predsjednica Sindikata medija, Marijana Camović Veličković ponudila je pomoć zaposlenima i pozvala ih da, nakon konstituisanja lokalne samouprave, organizuju zajednički sastanak sa novim vlastima.

Posjeta je dio projekta „Sindikat za fer oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja COVID-19 krize “, koji podržava Evropska federacija novinara (EFJ) uz podršku Evropske komisije (EK).

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.