Saopštenja

Svaki treći student novinarstava ne želi da radi u medijima

svaki-treci-student-novinarstava-ne-zeli-da-radi-u-medijima
EU Info Centar

Istraživanje Sindikata medija o očekivanjima studenata novinarstva je pokazalo da gotovo 90% njih smatra da im traženje posla u struci neće ići lako, a gotovo svaki treći nakon studija sebe ne vidi u ovom poslu, već u PR-u ili nekoj drugoj profesiji.

„Svaki drugi student novinarstva volio bi da radi na televiziji, a svaki treći da se bavi temama iz sfere zabave“, saopštila je autorka istraživanja Bojana Laković Konatar.

Istraživanje je pokazalo da 45% studenata upisuje novinarstvo jer žele da budu društveno angažovani, a 43% jer je to njihov „posao iz snova“. Svega 7% bilo je motivisano platom, što znači da studenti imaju visoko mišljenje o ovoj profesiji odnosno ne percipiraju novinarstvo kao profitabilan posao već su više vođeni željom za promjenom i radom u javnom interesu nego ličnom dobiti.

„Kada su u pitanju očekivanja od studija, najveći broj studenata očekuju da se osposobe za rad u medijma (40%), 26% njih očekuje da na fakultetu stekne kontakte i nađe posao u struci, i to najviše očekuju studenti prve godine. Bez očekivanja od fakulteta je 12% ispitanih, a takvo mišljenje uglavnom imaju studenti druge i treće godine“, saopštila je Laković-Konatar.

Ona je kazala da su gotovo svi anketirani obavljali praksu u medijima i većinom su zadovoljni tim iskustvom. Praksu je kao dobru ili veoma dobru ocijenilo 43% anketiranih, dok je njih 21% mišljenja da praksa nije bila ni dobra ni loša.

„Da je praksa bila loša smatra 15% ispitanika, dok 7% njih praksu ocjenjuje kao veoma lošu. Mišljenja studenata su podijeljena i po pitanju razloga zašto je praksa bila dobra ili loša. Tako je 27% anketiranih kazalo da su im se zaposleni u medijima posvetili u dovoljnoj mjeri. Sa druge strane, 26% studenata je ocijenilo da nisu mogli da im se posvete. Isti procenat njih smatra da zaposleni u medijima umiju da prenesu praktična znanja, a 5% budućih novinara kaže da njihove starije kolege to ne umiju“, istakla je Laković Konatar.

Ona je kazala i da gotovo polovina anketiranih studenata želi da nastavi da radi u novinarstvu nakon što diplomiraju (45%). Ipak, čak 17% njih želi da se prebaci na PR a 12% da nađe posao u nekoj drugoj oblasti. Takođe, 16% njihovih kolega ističe da neće insistirati da radi posao u struci, već će raditi u bilo kojoj oblasti u kojoj uspije da nađe posao.

Kada se pogledaju odgovori po godinama, najviše studenata prve godine želi da nastavi da radi u novinarstvu. Među onima koji žele da se prebace na PR najviše je studenata druge i treće godine. Istraživanje je pokazalo da novinarstvom žele da se bave uglavnom oni studenti koji su bili zadovoljni praksom. Sa druge strane, najveći broj onih koji žele da se prebace na PR čine studenti koji su iskustvo na praksi ocijenili kao loše.

Svaki drugi student bi, ako bi mogao da bira, volio da radi na televiziji dok su na drugom mjestu štampani mediji. Slijede portali, dok najmanji broj studenata želi da se oproba na radiju. Studenti su pitani i da označe koje su to oblasti kojima bi se oni najradije bavili, a najzanimljivije su im teme iz društva i kulture. Zanimljivo je da je veći broj ispitanih označio da bi u budućnosti želio da se bavi temama iz sfere zabave (36%), nego politike (32%). Mogući razlog za to je i činjenica da posljednjih godina sve više medija svoj program bazira na vijestima vezanim za estrade.

I pored očigledne ljubavi prema novinarstvu, studenti su pesimistični kada je u pitanju mogućnost zapošljavanja u struci. Tako je čak 62% anketiranih kazalo da diplomirani novinari imaju djelimičnu mogućnost da se zaposle u struci. Skoro trećina anketiranih (27%) kazalo je da su mogućnosti diplomiranih novinara za zaposlenjem u struci veoma male. Svega 11% anketiranih vjeruje da će imati velike mogućnosti za zaposlenje.

Kada su u pitanju očekivanja od budućeg radnog mjesta, svaki drugi student se nada da će moći da napreduje u karijeri i da zarađuje dovoljno za normalan život.

Kada je u pitanju položaj novinara u Crnoj Gori, više od polovine anketiranih smatra da je on nezadovoljavajući ili loš (51%), 42% položaj novinara ocjenjuje kao „ni dobar ni loš“, a svega 7% ističe da je on veoma dobar, odnosno zadovoljavajući.

Istraživanje je sprovedeno putem ankete u periodu od 10. marta do 10. aprila na uzorku od 100 ispitanika i to po 25 sa prve, druge, treće i četvrte godine studija novinarstva na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore, što čini polovinu ukupnog broja upisanih na tim godinama.

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.