Saopštenja

Posebni timovi u opštinama brinu o novinarima

special-teams-in-municipalities-take-care-of-journalists
kodeks.me

Jedan od prioriteta u radu Uprave policije je suzbijanje i rješavanje napada na novinare i medije i njihovu imovinu kao i preventivno djelovanje u cilju omogućavanja nesemetanog obavljanja novinarskog poziva u Crnoj Gori, ocijenjeno je na sastanku predstavnika Uprave policije i Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Sastanku, koji je inicirao SMCG, prisustvovali su pomoćnik direktora Uprave policije za Sektor kriminalističke policije Enis Baković, načelnik Odsjeka za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Sektoru kriminalističke policije Aleksandar Bošković i policijski službenik visokog ranga kriminalističke policije Miodrag Furtula, te predsjednica i potpredsjednik SMCG, Marijana Camović i Radomir Kračković.

Baković je istakao da su od četiri krivična djela koja su se tokom 2018. godine desila na štetu novinara, tri riješena i pravosnažno okončana. Naglasio je da je novom sistematizacijom radnih mjesta u sektoru kriminalističke policije njegov kolega Furtula posebno imenovan da koordinira svim policijsko – tužilačkim aktivnostima u slučajevima napada na novinare na nivou Crne Gore u kontinuitetu. Takođe, i u svim centrima i odjeljenjima bezbjednosti po opštinama imenovana su po dva policijska inspektora, koja su zadužena da koordiniraju taj posao na lokalnom nivou.

Na ovaj način, Uprava policije u svom radu preduzima preventive i represivne aktivnosti, a sveukupno djelovanje je od strane predstavnika Savjeta Evrope ocijenjeno kao izuzetno pozitivan i jedinstven pristup na prostoru Jugoistočne Evrope. Ovaj način djelovanja je registrovan kao prvi slučaj sveobuhvatnog tretiranja ove problematike od strane policijskih službi u regionu.

Policijski službenici, kojima je povjeren ovaj posao, imaju veliko iskustvo.

Furtula je kazao da je jedan od njihovih zadataka i analiza slučajeva iz ranijeg perioda te da je zahvaljujući njihovom radu riješen jedan slučaj krađe na štetu novinara iz 2015. godine.

Predstavnici SMCG istakli su značaj neophodnosti rješavanja svih slučajeva napada na novinare i izrazili očekivanje da će novi način tretmana ovih slučajeva u okviru Uprave policije dati željene rezultate u narednom periodu.

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.