Saopštenja

Marković: Budvi potrebna lokalna RTV

markovic:-budvi-potrebna-lokalna-rtv

Budvi je potreban lokalni javni servis koji će biti kvalitetan i citiran, a nova budvanska vlast, kada bude formirana, pokušaće da pomogne da se riješe problemi u Radio-televiziji (RTV) Budva, saopštio je predsjednik Skupstine Opštine (SO) Budva, Veselin Marković.

Predstavnici Sindikata medija i SO RTV Budva danas su se sastali s Markovićem, na njihov zahtjev.

Sindikalni predstavnici ukazali su na brojne probleme s kojima se srijeću, od toga da RTV Budva nema dovoljan budžet za normalno funkcionisanje jer Opština ne ispunjava svoje preuzete obaveze pa zaposlenima kasne plate, preko toga da neki zaposleni rade na crno, te da je ugrožen sam rad Televizije zbog tehnološke zastarjelosti.

Takođe, aktuelna uprava RTV Budva već godinu odbija da potpiše kolektivni ugovor, koji je usaglašen sa Sindikatom.

Marković je rekao da je Budvi potreban javni servis koji će pratiti rad lokalne uprave ali je i kritikovati, ako donosi pogrešne odluke. Kazao je da je dobar dio problema u tom mediju naslijeđen, ali i da se s RTV očigledno nije domaćinski upravljalo, pa najavljuje i reviziju poslovanja. Marković je saopštio da je nova vlast u Budvi otvorena za tehnološku modernizaciju RTV Budva jer se mogu naći pare u budžetu za to, kao i da se otvori priča o eventualnom premještanju Radija i Televizije iz sadašnjih, neuslovnih, prostorija u Starom gradu u neki od poslovnih prostora koji pripada Opštini.

Marković je zaključio da se svi ovi problemi ne mogu riješiti preko noći, ali je pozvao sindikalne predstavnike da budu aktivni i dostave konkretan predlog za poboljšanje radnih uslova i ukupnog funkcionisanja RTV Budva.

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.