SafeJournalists

SafeJournalists: Zabrinutost zbog zaplijene opreme albanskog novinara i pritiska na njega da otkrije svoje izvore

SafeJournalists mreža pomno prati slučaj Eltona Kinoa, novinara televizije Ora News u Albaniji, kojeg je 13. decembra 2023. godine u Tirani skoro sedam sati ispitivalo Specijalno tužilaštvo za borbu protiv korupcije (SPAK) i posebno insistiralo da otkrije svoje izvore. SPAK je u saopštenju  za javnost naveo da je Kino objavio članke na Ora News-u za koje se sumnja da su nezakonito odati tajni podaci iz preliminarnih istraga u vezi sa krivičnim predmetom (br. 75/2022). Tokom ispitivanja 13. decembra 2023. godine, Kino je pozvan da objasni kako je došao do podataka, otkrije izvore i zašto je odlučio da podatke objavi, što su radnje zabranjene procesnim zakonom. Kino je svoj izvor čvrsto držao u tajnosti, pozivajući se na novinarsku profesionalnu tajnu.

Kao odgovor, SPAK je tada dobio tri naloga Prvostepenog suda protiv korupcije i organizovanog kriminala koji su istražiteljima SPAK-a omogućili da izvrše lični pretres Eltona Kinoa, pretres njegovog stana i kancelarije na televiziji Ora News-u i zaplijenu podataka sa kompjutera na njegovom radnom mjestu, fajlova, CD-a, ključeva od auta i kućnog laptopa, kao i dva mobilna telefona pronađena u kafiću pored SPAK-a. Prethodno je SPAK naredbom od 14. juna 2022. godine zabranio Eltonu Kinou objavljivanje podataka u vezi sa ovom krivičnom istragom, koji je ipak nastavio da objavljuje članke, što je dovelo do nove istrage po krivičnom postupku broj 245/2023 za potencijalno nezakonito odavanje tajnih podataka SPAK-a. Tokom ispitivanja 13. decembra, Kino je potpisao izjavu istražitelja SPAK-a i obavezao se da neće objavljivati nikakve informacije iz tekuće istrage ovog slučaja i od tada nije ništa objavio.

Kino je 15. decembra 2023. izrazio svoje razočarenje u vezi sa postupcima SPAK-a. On je uložio žalbu na nalog za zaplijenu opreme Specijalnom apelacionom sudu protiv korupcije i organizovanog kriminala (ovdje).  Dorijan Matlija, advokat novinara, smatra da su prvostepene naredbe veoma opšte, izdate u žurbi i ne dozvoljavaju da novinar ili njegov advokat budu prisutni tokom istražiteljskih inspekcija njegovog stana i kancelarije. Advokat tvrdi da su ovim nalozima prekršeni standardi koje je utvrdio Viši sud o zaštiti izvora i novinarskih materijala. Naredbe Prvostepenog suda protiv korupcije i organizovanog kriminala krše standarde ESLJP o zaštiti izvora, prema reakcijama Kinoovog advokata i drugih nezavisnih organizacija u Albaniji.

Slučaj je izazvao značajnu solidarnost novinara/ki i kolega/inica u Albaniji, koji podržavaju princip da novinar ne smije da otkrije svoje izvore.

SafeJournalists mreža napominje da je SPAK trebalo da iskoristi sve raspoložive istražne metode da istraži potencijalno curenje informacija iz svoje institucije, bez pritiska da se otkriju izvori i zaplijeni oprema novinaru. Agencije za sprovođenje zakona treba da daju prioritet obezbjeđivanju i čuvanju informacija u vezi sa istragama prije nego što targetiraju novinare/ke i njihove izvore. Ovaj pristup je od vitalnog značaja za zaštitu novinara i osiguranje profesionalnih i sveobuhvatnih istraga.

„Prepoznajemo složenost slučaja novinara Eltona Kinoa. Iako čvrsto podržavamo princip zaštite izvora, ovaj slučaj nas takođe podsjeća na važnost da novinari/ke poštuju etičke smjernice. Zalažemo se za medijski pejzaž u kojem novinarski integritet koegzistira sa poštovanjem zakona, naglašavajući potrebu za pravnim okvirom koji usklađuje zaštitu novinarskih izvora sa principima pravde i transparentnosti. Rešavanje ovog slučaja moglo bi da predstavlja značajan presedan u tome kako su novinarske slobode u ravnoteži sa zahtjevima pravosudnih procesa u Albaniji, potencijalno utičući na povjerenje između novinara/ki, njihovih izvora i javnosti, ali i organa za sprovođenje zakona” , rekla je Blerjana Bino, istraživačica SJN u Albaniji.

SafeJournalists mreža zabrinuta je zbog saznanja da je Specijalni sud u Tirani ovlastio SPAK da kontroliše privatno boravište i kancelariju Eltona Kinoa i zaplijeni opremu za otkrivanje novinarskih izvora. Takva odluka predstavlja značajnu prijetnju slobodi medija i može odvratiti izvore od dijeljenja informacija sa novinarima/kama.

SafeJournalists mreža poziva SPAK da vrati svu opremu Eltonu Kinou i insistira da se ubuduće uzdrži od pokretanja slučajeva koji ugrožavaju izvore novinara/ki. Mreža sa nestrpljenjem očekuje odluku Specijalnog apelacionog suda protiv korupcije i organizovanog kriminala u vezi sa tim.

SafeJournalists mreža solidarna je sa Eltonom Kinom i drugim novinarima/kama u Albaniji i vrlo će pažljivo pratiti ovaj slučaj.

Svaki napad na novinare/ke je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana/ki.

 

Priština – Skoplje – Sarajevo – Zagreb – Beograd – Podgorica, 21.12.2023.

 

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.