Publikacije

Zaštita i zdravlje na radu zaposlenih u medijima sa aspekta psihosocijalnih rizika

Studija koja je pred vama nastala je kao sublimacija istraživanja u okviru projekta “Iza kamere ispred zdravlja: Novinarski životni vijek u sjenci rizika”. Cilj ovog projekta bio je duboko istražiti psihosocijalne rizike koji utiču na kvalitet života, zdravlje i dužinu životnog vijeka novinara u našoj zemlji. Neophodno je naglasiti da je ovo istraživanje prvo ovakve vrste rađeno u Crnoj Gori.

Ova studija predstavlja korak ka boljem razumijevanju kompleksnosti novinarske profesije u našoj zemlji i pruža osnovu za dalje djelovanje u cilju zaštite novinarskih prava i slobode medija. Njeni rezultati su ključni kako za donosioce odluka, tako i za širu javnost, jer nas upućuju na hitnu potrebu za promjenama koje će osigurati sigurno okruženje za novinarski rad i očuvanje demokratskih vrijednosti u našem društvu.

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Publikacije

Komentari su onemogućeni.