Publikacije

Medijska pismenost medijskih profesionalaca

Prvo sveobuhvatno istraživanje percepcije i izazova za medijsku pismenost novinara/ki i drugih medijskih profesionalaca urađeno je u okviru projekta „Medijska pismenost za medijske radnike” koji je finansirala Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici.

Istraživanje ima za cilj da postavi temelje i kreira plan aktivnosti koji će se zasnivati na empirijskim pokazateljima i time povećati njihovu efikasnost. Istraživanje o informisanosti novinara/ki i drugih medijskih profesionalaca o medijskoj pismenosti sprovedeno je u periodu od decembra 2023. do januara 2024. godine.

Glavni izazovi identifikovani istraživanjem biće fokus Smjernica o medijskoj pismenosti koje će uslijediti u okviru istog projekta. Ove i slične aktivnosti biće doprinos Sindikata medija u cilju jačanja položaja novinara/ki i drugih medijskih radnika/ca i promovisanja podrške unutar samih medijskih kuća.

 

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Publikacije

Komentari su onemogućeni.