Press

Sindikat medija i NVO Građanska alijansa pripremili Vodič za etičko izvještavanje o ranjivim grupama

Sindikat medija i NVO Građanska alijansa pripremili su Vodič za etičko izvještavanje o ranjivim grupama, koji je distribuiran crnogorskim medijima. Dokument je, kako je saopšteno, rezultat rada Radne grupe čiji su članovi bili novinari, predstavnici civilnog sektora i državnih institucija, medijski ekperti i borci za ljudska prava ranjivih grupa.

Grupe koje su tretirane u dokumentu su: osobe sa invaliditetom, Romi i Egipćani, LGBTIQ osobe i migranti/izbjeglice i tražioci azila.

PROČITAJ CIJELI TEKST

Možda vam se dopadne

Više iz:Press

Komentari su onemogućeni.