Aktivnosti

Stabilan radno-pravni status zaposlenih je temelj RTCG

stabilan-radno-pravni-status-zaposlenih-je-temelj-rtcg

Predsjednica i potpredsjednica Sindikata medija Crne Gore, Marijana Camović i Nevenka Ćirović razgovarale su sa ministrom kulture Aleksandrom Bogdanovićem o podršci Ministarstva kulture i Vlade Crne Gore u stvaranju optimalnih uslova za rad novinara u Crnoj Gori.

Na sastanku je bilo riječi o izmjenama dva medijska zakona koje su u toku. Ministar Bogdanović je upoznao predstavnike Sindikata medija sa trenutnim statusom navedenih zakonskih akata i ocijenio pozitivnim što su predstvanici Sindikata prisustvovali sastanku Radne grupe za izradu Zakona o medijima i bili u prilici da direktno učestvuju u njenom radu.

Razgovarano je i o Kolektivnom ugovoru za zaposlene u RTCG i posebno naglašeno da je stabilan radno-pravni status zaposlenih u javnom servisu temelj ove medijske kuće. Navedeno je kako će tekst dokumenta, nakon usaglašavanja unutar ove medijske kuće biti dostavljen Ministarstvu kulture, te nakon toga Vladi Crne Gore na usvajanje.

Ministar Bogdanović je sa predstavnicima Sindikata medija razgovarao i o izmjenama Zakona o elektronskim medijima, čija je izrada planirana sljedeće godine. Istaknuto je posebno interesovanje Sindikata za obezbjeđivanje uslova za stabilno finansiranje lokalnih javnih emitera i navedeno da se očekuje da novo zakonsko rješenje uredi navedeno pitanje.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.