AktivnostiKampanje

SMCG sproveo kampanju “Mladi u sindikatu”

smcg-sproveo-kampanju-“mladi-u-sindikatu”

Nakon sprovedene kampanje „Mladi u sindikatu“, Sindikat medija Crne Gore bogatiji je za još 14 mladih članova i članica.

Riječ je mladim ljudima koji su tokom trajanja kampanje izrazili želju da ubuduće doprinesu radu Sindikata, tako što će postati punopravni članovi i članice.

Kampanju „Mladi u sindikatu“, koja je realizovana tokom oktobra i novembra, podržali su Studentski radio „Krš“ i Portal za mlade „Makanje“, kao i Unija slobodnih sindikata Crne Gore i Međunarodna federacija novinara.

Tokom trajanja kampanje mladima smo predstavili više važnih tema za razumijevanje značaja sidnikata, na interesantniji, njima bliži način, a pratili su je i odgovarajuće animacije i drugi promo materijal.

Takođe, tokom kampanje je urađeno istraživanje o stavovima mladih o ulozi sindikata u društvu. Istraživanje je rađeno u periodu između 6. i 11. oktobra i učestvovalo je 38 mladih ljudi.

Stavovi ispitanika/ca su da je uloga sindikata značajna (42,1%) i veoma značajna (39,5%), dok 13,2% smatra da nije značajna, a 5,3% ne zna kakva je uloga. Najznačajnija funkcija sindikata je zaštita radnih i socijalnih prava zaposlenih smatra 52,6%, dok 28,9% smatra da je to kupovina na rate. Interesantno je da niko od ispitanika nije naveo pomaganje članstvu u nevolji kao ulogu sindikata.

Kada je riječ o ulozi mladih u sindikatima, 55,3% smatra da su oni nosioci promjena, dok oko 31% misli da oni mogu biti članovi ali da njihov glas nije bitan, te da su sindikati za starije. 13,2% je navelo da ne zna odgovor na to pitanje. Da sindikati doprinose boljim uslovima rada smatra 31,6%, dok 21,1% misli da rade isključivo u svom interesu. Čak 47,4% nije upoznato sa radom sindikata.

Dosadašnje iskustvo nam govori da je ova tema bila prilično zanemarena kod mladih ljudi, odnosno da nije izazivala veće interesovanje kod te populacije. Sa druge strane, imajući u vidu važnost razumijevanja značaja sindikalizma kod mladih ljudi, kako za opstanak sidnikalnog pokreta tako i za konstantno unapređivanje radnog okruženja, na sindikatima je da pronađu modalitet da ova tema zainteresuje mlade.

Dodatan izazov svakako donosi i epidemija COVID-19, koja je radne uslove uzdrmala do temelja, stoga samo sinergijskom akcijom usmjerenom ka konkretnim ciljevima možemo ostati na našem putu – omogućavanje dostojanstvenog rada svim zaposlenima.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.