AktivnostiKampanje

SMCG dio međunarodne kampanje „Jednakost za sve“

smcg-part-of-the-international-campaign-“equality-for-all”

Sindikat medija Crne Gore (SMCG) će ove godine učestvovati u kampanji “Jednakost za sve” povodom 7. oktobra Svjetskog dana dostojanstvenog rada, koju je pokrenula Međunarodna federacija novinara (IFJ). Cilj kampanje je da se istakne rad sindikata u borbi za osvajanje jednakosti za sve u redakcijama.

Kampanja će biti samo jedna od aktivnosti koje će Sindikat medija Crne Gore sprovesti tokom ove godine u okviru projekta „Union to Union“, koji se već četvrtu godinu sprovodimo uz finansijsku pomoć IFJ.

IFJ će obilježiti ovaj dan naglašavanjem potrebe za uspostavljanjem osnovnih principa jednakosti za sve zaposlene u medijskoj ingustriji.

Prema podacima Međunarodne organizacije rada (ILO) dostojanstveni rad žele svi ljudi tokom njihovog radnog vijeka. On obuhvata fer zarade, sa penzijskim i zdravstvenim osiguranjem, osnovnim pravima, jednakim mogućnostima i tretmanom, kao i sa mogućnostima za lični razvoj.

Jednakost znači da svi radnici treba da dobiju isti tretman i da uživaju dostojanstven rad u uslovima slobode, jednakosti, bezbjednosti i ljudskog dostojanstva.

To znači da ne treba da postoji diskriminacija na radnom mjestu na bazi godina, rase, religije, pola ili invaliditeta. To isto znači da bi procedure koje se tiču zapošljavanja, plata, unapređenja i penzionisanja takođe trebalo da budu transparentne i da poštuju principe jednakosti.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.