Aktivnosti

EFJ održala trening trenera u Podgorici

prvi-za-povecanje-povjerenja-u-novinarstvo-u-jugoistocnoj-evropi

Evropska federacija novinara (EFJ) organizovala je 22. januara obuku za trenere iz Ekspertske plus grupe za radna prava  (LAREG+) u EU InfoCentru u Podgorici u okviru projekta Građenje povjerenja u medije u Jugoistočnoj Evropi, koji je finansijski podržao UNESCO i Evropska Unija.

Predstavnici sindikata i profesionalnih udruženja iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Crne Gore, Srbije i kosova učestvovali su na obuci koju je držala hrvatska novinarska i sindikalka Gabrijela Galić, a tema je bila kako izgraditi povjerenje u medije na Zapadnom Balkanu. Predstavniku Turske nije bilo dozvoljeno da napusti zemlju zbog administrativnih razloga.

Hrvatska se doživljava kao uzor u regionu u pogledu kolektivnog pregovaranja, iako je kriza iz 2008. godine ozbiljno pogodila medije. Posljedice krize, kao što su smanjenja plata i budžeta, otkazi, povećan obim posla, rezultirali su pogoršanjem uslova rada hrvatskih novinara. One su takođe dovele i do smanjenja povjerenja u medije sa porastom „lažnih vijesti“, zloupotrebom socijalnih mreža kao i sa sve manjim shvatanjem razlike između komunikacije i novinarstva.

Kao bivša predsjednica Sindikata novinara Hrvatske i novinarka koja radi za dnevnu novinu Novi list, Gabrijela Galić je sa učesnicima, koji se suočavaju sa sličnim problemima u svojim zemljama, podijelila svoja znanja o tehnikama pregovaranja. Ona se posebno fokusirala na dva primjera radničkih pokreta u novinama Večernji list i Novi list.

Učesnici su naučili i razmijenili preporuke o tome kako da kolektivno pregovaraju u kontekstima, kao što su:

Neophodnost djelovanja kao grupa kako bi se izbjegla odmazda i kako bi se držali zajedno sa drugim sindikatima u medijskom sektoru za oštriji stav; Potreba da se nađu aranžmani za tipične i atipične radnije (npr. samozaposlene, lažno nezaposlene i slično); Upotreba komunikacije licem u lice što je više moguće; Mogućnost da se potpišu aneksi kolektivnih ugovora da bi se zaštitili zaposleni u specifičnim kontekstima (kriza, smanjenje zarade, otkazi…). Učesnici su radili na akcionom planu koji će biti sproveden u njihovim zemljama, u okviru ovog projekta.,

U Crnoj Gori, Sindikat medija Crne Gore (SMCG) tražio je od Parlamenta da promijeni zakone o medijima i o elektronskim medijima, kako bi se dodale odredbe koje bi doprinijele izgradnji povjerenja u medije, zaštiti dignititeta novinara i koje bi garantovale slobodu rada u državi. EFJ je podržala ovu aktivnost Sindikata, koja je bila organizovana na Dan novinara Crne Gore,  23. Januar.

Dodatno,  ovaj projekat, kao i platforme Savjeta Evrope za bezbjednost novinara i zaštitu novinarstva i Mapiranje medijskih sloboda su predstavljene studentima novinarstva na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta Crne Gore.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.