Aktivnosti

Objavljen javni konkurs za dodjelu malih grantova

objavljen-javni-konkurs-za-dodjelu-malih-grantova

Hrvatsko novinarsko društvo u saradnji s partnerskim organizacijama iz regiona, među kojima je i Sindikat medija Crne Gore, poziva organizacije civilnog društva iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Kosova i Srbije koje se bave zaštitom ljudskih prava da se u partnerstvu s novinarima, njihovim  udruženjima, sindikatima, mrežama i medijskim organizacijama prijave za finansijsku podršku putem programa malih grantova “Zaštita medijskih sloboda i slobode izražavanja na Zapadnom Balkanu”.

Konkurs ima dva prioriteta: (1) podrška projektima koji se bave problemima i preprekama na koje nailaze novinari izloženi različitim vrstama pritisaka i (2) podrška projektima koji su usmjereni na pritiske kojima su izloženi aktivisti za ljudska prava u pogledu slobode izražavanja.

Ukupna vrijednost programa malih grantova je 267.000 eura. Program je organizovan u dvije cjeline (1) podrška za regionalne projekte u visini 30.000 – 40.000 eura po projektu (2) podrška za nacionalne projekte u visini 5.000 – 10.000 eura po projektu. Zavisno od kvaliteta prijava, planira se dodjela 15 grantova (5 većih regionalnih i 10 manjih za nacionalne projekte), a aplikanti su u obavezi da projekat kofinansiraju sa 10% ukupne vrijednosti granta koji dobiju. Regionalni grantovi namijenjeni su mreži koju moraju činiti organizacije iz najmanje tri zemlje Zapadnog Balkana, koje su učesnice projekta. Nosioci projekta moraju biti nevladine organizacije, čiji partneri moraju biti ili mediji ili grupe novinara.

Konkurs je otvoren od 25. jula do 31. avgusta ove godine, kada u ponoć ističe rok za prijave. Konkursna dokumentacija – smjernice, prijavni obrazac i obrazac budžeta nalaze se na veb stranici projekta http://safejournalists.net. Radni jezik konkursa je engleski, što podrazumijeva da su konkursna dokumentacija, komunikacija sa onima koji žele da konkurišu i projektne prijave na engleskom jeziku.

Ovaj konkurs sprovodi Hrvatsko novinarsko društvo (HND)u sklopu šireg projekta “Regionalna platforma zapadnog Balkana za zagovaranje medijskih sloboda i bezbjednosti novinara” zajedno sa partnerima – Sindikatom medija Crne Gore (SMCG) i novinarskim udruženjima iz Srbije (NUNS), BiH (BHN), Kosova (AGK) i Makedonije (ZNM), uz finansijsku podršku Evropske komisije (IPA) i sufinansiranje Ureda za udruge Vlade RH.

Rezultati konkursa će biti objavljeni 20. septembra na veb stranici projekta http://safejournalists.net gdje će mjesec ranije (20. avgusta) biti objavljeni i svi odgovori na postavljena pitanja o konkursu. Tehničku pomoć u sprovođenju konkursa pruža Zaklada SOLIDARNA.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.