Aktivnosti

Nastavljeno suđenje po tužbi Gojka Raičevića

www.radiovedro.rs
www.radiovedro.rs

Suđenje po tužbi ured­nika in­for­ma­tiv­nog por­ta­la IN4S Goj­ka Ra­i­če­vića pro­tiv Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va nastavljeno je danas saslušavanjem svjedoka – novinara Srpske TV Gorana Ćetkovića.

Ra­i­če­vić je u tu­žbi pro­tiv MUP-a tra­žio da mu se na ime ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te is­pla­ti 75.000 eura zbog tor­tu­re od stra­ne slu­žbe­ni­ka po­li­ci­je ko­ju je pre­tr­pio u tri na­vra­ta.

Tu­žbu je pod­nio za­to što je u pe­ri­o­du od 17. do 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne vi­še pu­ta bru­tal­no pre­tu­čen to­kom pro­te­sta opozicionog političkog saveza DF u Pod­go­ri­ci. Sva tri pu­ta pre­bi­jen je, kako tvrdi, dok je radio svoj posao, odnosno to­kom iz­vje­šta­va­nja sa pro­te­sta.

Ćetković je kazao da je u noći 24. oktobra 2015. godine, dok je snimao događaj za Srpsku televiziju, sreo Raičevića u Ulici Slobode, te da ih je na pedesetak metara od Hotela Hilton srela policijska kolona koja se kretala od Trga Nezavisnosti. Prema njegovim riječima, policajci su nasrtali na sve koji su bili u civilu i tukli ih pendrecima, a Ćetkovića su udarili nogom.

„Stali smo kod robne kuće Beko. Stigla je nova kolona policijskih vozila iz pravca Stadiona. Iz jednog vozila je izašao suvozač, koji je nosio zaštitnu masku, i prišao nam. Ja u tom trenutku nisam imao sumnje da će doći do obračuna“, istakao je Ćetković. On je dodao da je Raičevića taj policajac udario u koljeno „špicom čizme“, nakon čega ga je udario i u lice.

„Policajac se dalje mirno vratio u svoje vozilo i otišao dalje“, objasnio je Ćetković.

Dodao je da Raičević nakon toga nije razmišljao o traženju medicinske pomoći, iako je hramao, već da im je jedini cilj bio da se izvuku na sigurno.

Ćetković je kazao da je on nosio fluorescentni žuti prsluk sa oznakom „PRESS“ kao i da je u ruci držao novinarsku legitimaciju. I Raičević je, ističe, u ruci imao novinarsku legitimaciju, ali nije nosio prsluk, jer nije mogao da nađe odgovarajuću veličinu.

Na današnjem suđenju je dogovoreno da vještak medicinske struke sastavi pismeni nalaz i dostavi ga sudu u najkraćem roku. Suđenje će biti nastavljeno u oktobru, pregledanjem snimka događaja.

 

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.