Aktivnosti

IFJ: Radnici moraju biti zastupljeni kroz sindikate

lista-neophodnih-uslova-za-jednakost-na-radnom-mjestu

Jednakost na radnom mjestu je ideal kome svi poslodavci i zaposleni treba da teže. Zato je Međunarodna federacija novinara (IFJ), u okviru kampanje „Jednakost za sve“, kreirala listu principa koji treba da budu uspostavljeni kako bi se moglo govoriti o jednakosti na radnom mjestu.

Da bi osigurali jednakost na poslu radnike moraju zastupati sindikati, kao individualne članove ili kao dio kolektiva, dok radni odnosi treba da budu regulisani kolektivnim ugovorima.

Zapošljavanje

U oglasu za posao se navodi da se za posao mogu prijaviti osobe sa invaliditetom, manjine i predstavnici manje zastupljenih grupa.

Jezik oglasa je takav da se njime ne diskriminišu specifične starosne grupe.

Opis posla obuhvata vještine i znanja koje bi trebalo da imaju svi koji se prijave za taj posao.

Upoređivanje kandidata se vrši na osnovu iskustva, znanja i kompetencija, a ne na osnovu karakteristika i prošlosti.

Proces odabira kandidata koji su ušli u uži krug nadgleda treća strana, kako bi se osigurala objektivnost i nepristrasnost procesa.

(Ukoliko je primjenljivo) Kandidati sa invaliditetom sklapaju posebne dogovore prilikom prijave i kasnije tokom postupka zapošljavanja, kako bi im se pomoglo.

Politika kompanije

Radnici su informisani da je rukovodstvo firme posvećeno promociji jednakosti na radnom mjestu.

Radnici su informisani o politikama kompanije kojima se kontroliše jednak tretman zaposlenih.

Politike kompanije se pišu uz konsultacije, razumijevanje i podršku zaposlenih i njihovih predstavnika.

Jednake plate i mogućnosti

Ne može biti smanjenja plate bez ranijih pisanih sporazuma (osim kada je to propisano zakonom ili ugovorom zaposlenog).

Radnici dobijaju jasna upustva o zakonskim pravima prilikom materinstva, očinstva i usvajanja djeteta, kao i o plati, bolovanju i otpremnini.

Kompanija je napravila neophodna prilagođavanja i pomoćna sredstva za radnike sa invaliditetom.

Radnici su informisani o načinima na koje kompanija vrši unapređenja, povećanja plata i daje bonuse.

Konflikt zbog diskriminacije na poslu

Politika kompanije je zasnovana na nediskrimatornim principima na bazi rase, pola, godina, invaliditeta, religije…

U kompaniji treba da budu usvojeni jasni propisi u kojima se navodi da se nasilje i uznemiravanje neće tolerisati ni u kom nivou procesa zapošljavanja.

U kompaniji su usvojeni disciplinski procesi koji dozvoljavaju radnicima da podnose interne žalbe zbog diskriminacije, uključujući i nasilje i uznemiravanje na poslu.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.