Aktivnosti

Konsultacije sa predstavnicima Osnovnog suda u Podgorici

Sudski postupci zbog ugrožavanja bezbjednosti u posljenih 10 godina, bili su tema sastanka predstavnika Sindikata medija Crne Gore i Osnovnog suda Podgorica.

Sastanku su prisustvovali predsjednica Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović, sutkinja portparol Ivana Becić i sudija Ilija Radulović, kao i predsjednik i potpredsjednica SMCG, Radomir Kračković i Marijana Camović Veličković i saradnik SMCG i advokat Mirko Bošković.

Cilj sastanka bio je upoznavanje predstavnika sudova sa nalazima monitoringa sudskih postupaka zbog ugrožavanja bezbjednosti novinara u periodu od 2012. do 2022. godine, koji sprovodi Sindikat medija Crne Gore.

Predsjednik SMCG Radomir Kračković, zahvalio se predstavnicima najvećeg suda u Crnoj Gori na dosadašnjoj uspješnoj saradnji i ažurnosti u dostavljanju podataka, dok je potpredsjendica SMCG Marijana Camović Veličković ukazala na određene trendove i karakteristike sudske prakse, kao i statističke pokazatelje odgovora sudskih vlasti u slučajevima ugrožavanja bezbjednosti medijskih radnika.

Predsjednica Osnovnog suda Željka Jovović rekla je da će sa pažnjom analizirati finalne rezultate studije, te da je taj sud veoma otvoren prema javnosti i da će tako ostati i u buduće.

Finalni rezultati monitoringa biće predstavljeni u narednih mjesec dana.

 

Monitoring je dio projekata “Bezbjednost novinara kroz sudsku praksu” koji realizuje Sindikat medija Crne Gore (SMCG).  Projekat je podržan je od strane Centra za monitoring i istraživanje (CeMI) u okviru programa „Pristup pravdi i ljudskim pravima u Crnoj Gori – Projekat monitoringa suđenja 2021 – 2023“ koji finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave.

Rezultati su isključiva odgovornost SMCG i ne odražavaju nužno stavove CeMI-ja, Evropske unije ili Ministarstva javne uprave.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.