Aktivnosti

Besplatna pravna pomoć za slučajeve rodne diskriminacije

besplatna-pravna-pomoc-za-slucajeve-rodne-diskriminacije

Sindikat medija Crne Gore od nedavno je uveo servis besplatne pravne pomoći za slučajeve rodne diskriminacije na radu.

Korisnice servisa mogu biti sve žene koje smatraju da su bile izložene rodnoj diskriminaciji u svom poslovnom okruženju ili pri zapošljavanju, a naši pravni eksperti će im dati savjete za dalje postupanje. Svim prijavljenim slučajevima biće obezbijeđena besplatna pravna pomoć, koja će se ogledati u upoznavanju sa mehanizmima institucionalne i vaninstitucionalne zaštite, eventualnoj pomoći u podnošenju podnesaka nadležnim subjektima, praćenju pokrenutih postupaka, obraćanje nadležnim institucijama u slučajevima kada se ocijeni potrebnim.

Svi slučajevi koji budu imali sudski epilog, biće praćeni od strane monitora SMCG.

Žene koje misle da su bile rodno diskiminisane na poslu ili pri zapošljavanju, mogu nam se obratiti na telefon: 020 878 021 radnim danima u periodu od 8 do 16 časova ili putem e-maila.

Ovaj servis dio je projekta “Ravnopravnost kroz pravdu: Slučajevi diskriminacije žena u vezi sa radom”, koji sprovodimo u okviru granta Centra za ženska prava i akcije “Unapređenje radnih prava žena”, koju realizuje Mreža žena Kosova, uz finansijsku podršku Evropske unije i Švedske Agencije za saradnju i razvoj.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.