Aktivnosti

Preopterećenost zaposlenih i nedovoljne finansije najveći problemi

Photo: SMCG

U cilju rješavanja problema zaposlenih u lokalnom javnom emiteru, neophodno je pokrenuti pitanje Kolektivnog ugovora, kao i izradu adekvatnog Akta o sistematizaciji, zaključeno je na sastanku predstavnika Sindikata zaposlenih u Radio televiziji Herceg Novi i Sindikata medija Crne Gore (SMCG).

Potpredsjednik SMCG Radomir Kračković i stručni saradnici Dražen Đurašković i Kristina Pašić posjetili su sindikalnu organizaciju lokalnoj javnog emitera u Herceg Novom, u cilju upoznavanja sa izazovima sa kojima se zaposleni suočavaju.

Zaposleni su kao glavne probleme naglasili nedostatak finansija, preopterećenost zaposlenih, neadekvatan prostor i manjak tehničke opreme.

„Prije otvaranja televiziji naš budžet je bio 230.000, a nakon toga 300.000 eura. To je nedovoljno za funkcionisanje medija koji zapošljava 40 radnika i osim televizije i radija ima i portal, koji nikome nije u opisu radnog mjesta ali ipak naši građani imaju priliku da na njemu pročitaju najnovije informacije. Zaposleni su primorani da pokrivaju više radnih mjesta kako bismo nesmetano emitovali program“, kazala je Dragana Vlaović.

Izrada Akta o sistematizaciji i Kolektivni ugovor na nivou tog medija, biće u fokusu interesovanja sindikata, u cilju rješavanja postojećih problema.

Kračković je upoznao prisutne da je SMCG podnio inicijativu za pokretanje pregovora o Granskom kolektivnom ugovoru, koji bi pružio zaposlenima u medijima veću zaštitu od postojeće koju garantuju Zakon o radu i Opšti kolektivni ugovor.

„Predmet pregovora biće sve one specifičnosti novinarske profesije i rada medija, koje nisu tretirane postojećom regulativom, a odnose se na zaštitu na radu, poboljšanje uslova rada, ali i povećanje koeficijenata“, rekao je Kračković.

Zaposlene su interesovali i mehanizmi zaštite za one koji imaju ugovore na određeno vrijeme, te su ih predstavnici SMCG upoznali da Zakon o radu nalaže da se ugovor na određeno poslije tri godine transformiše u ugovor na neodređeno vrijeme. Zaposlenima u tom lokalnom emiteru duguje se jedna zarada, dok porezi i doprinosi nije usplaćeni za period od pola godine.

Nakon posjete, Sindikalna organizacija je bogatija za još četiri člana/ice.

Posjeta je dio projekta „Sindikat za fer oporavak – Jačanje uloge sindikata u ublažavanju uticaja COVID-19 krize “, koji podržava Evropska federacija novinara (EFJ) uz podršku Evropske komisije (EK).

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.