Aktivnosti

Razmotriti specijalizaciju državnih tužilaca za slučajeve napada na novinare

Photo: Osnovno državno tužilaštvo Podgorica

U Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici je 26. januara ove godine, održan sastanak zamjenika rukovodioca Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, državnog tužioca Armina Selmanovića i portparola Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, državnog tužioca Vukasa Radonjića, sa predsjednicom i stručnim saradnicima Sindikata medija Crne Gore, Marijanom Camović-Veličković, Bojanom Konatar i Draženom Đuraškovićem.

Tema sastanka je bila krivičnopravna zaštita novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori, u svijetlu poslednjih izmjena Krivičnog zakonika Crne Gore, koje pružaju jaču krivičnopravnu zaštitu licima koja obavljaju poslove od javnog značaja.

Na sastanku su analizirani dosadašnji slučajevi verbalnih i fizičkih napada na novinare, iz nadležnosti Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, posebno oni neriješeni, a predstavnici Sindikata medija upoznati su o toku postupaka, načinom rada državnih tužilaca i policije i svim činjenicama koje su od značaja za donošenje odluke da li određena društveno neprihvatljiva ponašanja predstavljaju krivično djelo ili odgovarajući prekršaj. Posebno je istaknuto i da je za tok krivičnog i prekršajnog postupka neophodno i aktivno učešće novinara koji su oštećeni kažnjivim djelom, kako bi Državno tužilaštvo donijelo pravilnu i zakonitu odluku, koja bi eventualno bila i predmet ocjene od strane krivičnog suda, u svim onim slučajevima kada krivični postupak ne bude pokrenut od strane državnog tužioca.

Konačni zaključci sastanka su da Sindikat medija treba, u skladu sa zakonom, da bude upoznat sa svim postupcima koji su u toku, a u kojima su oštećeni novinari i medijski radnici, u mjeri u kojoj se ne ugrožava tok postupka, kako bi sve relevantne podatke evidentirali u regionalnu bazu napada “safejournalists.net”, kao i da treba razmotriti potrebe organizovanja obuka državnih tužilaca za postupanje u slučajevima napada na novinare, u okviru programa “JUFREKS2”, te eventualnu specijalizaciju državnih tužilaca za slučajeve napada na novinare, a da saradnja Sindikata i predstavnika svih medija sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici treba da se nastavi kroz komunikaciju sa državnim tužiocem portparolom.

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.