Saopštenja

Proces mora biti transparentan i pošten

transparency-is-necessary

Javni interes, i po pravu i po logici, pretpostavlja transparentnost. To se odnosi na sve radnje i procese koji se tiču direktno građana, a posebno na one koje građani, preko državnog budžeta, finansiraju. Sistematizacija radnih mjesta u RTCG, koja je u toku i o kojoj se ovih dana govori u medijima, od javnog je interesa. Ovo se generalno odnosi i na sve javne institucije koje se finansiraju iz budžeta. Više je razloga da se proces sistematizacije tako posmatra.

Najvažniji je da stručni ljudi budu na odgovarajućim radnim zadacima. Sljedeći, ne manje važan razlog je to što svi zaposleni u javnom preduzeću svoju zaradu primaju iz budžeta koji pune poreski obveznici Crne Gore. U slučaju RTCG-a oni su ujedno i gledaoci Javnog servisa ili bi kao finansijeri trebalo da budu. Nacionalni javni emiter RTCG je prošle godine digitalizovan. Ono što su građani godinama priželjkivali konačno se ostvarilo. Slika i ton su neuporedivo bolji, a mogućnosti medija, koji po svojoj prirodi treba da bude najuticajniji i najgledaniji, su sada gotovo neograničene.

Ako je i bilo razloga da se u prošlom, veoma dugom periodu, ne uradi sistematizacija sada jeste došao trenutak. Nazivi mnogih radnih pozicija i dužnosti koje su predviđene ranijom sistematizacijom uveliko su zastarjeli i prevaziđeni. Romantično vrijeme Beta i Yumatika je prošlo. Digitalno doba traži digitalno pismenu radnu snagu. Savremeni radni uslovi podrazumijevaju nove pozicije sa novim opisom radnih zadataka. To takođe znači da Javni servis, za čiju digitalizaciju je izdvojeno 11,4 miliona eura, mora odrediti optimalan broj radnika svih profila. Broj izvršilaca na određenim pozicijama treba povećati, a na određenim treba smanjiti. Neke pozicije koje ne odgovaraju digitalnom sistemu treba ukinuti. Sistematizaciju predlaže menadžment RTCG, a usvaja Savjet RTCG. Naravno sve ovo je nemoguće uraditi bez sugestija zaposlenih koji moraju imati jasan uvid u predlog sistematizacije.

Dakle, najveća odgovornost je na članovima Savjeta koji donose konačnu odluku. Uznemirenje i nepovjerenje u proces sistematizacije unose svi postupci koji su u osnovi brzopleti, neutemeljeni i nisu posljedica istinskog dijaloga između svih strana. Posao je ozbiljan i zahtijeva vrijeme, a pretpostavka je da su sve strane u procesu ozbiljne i da žele kvalitetno i dugotrajno rešenje. RTCG već duži niz godina važi za medij koji ima veliki broj zaposlenih. Odavno se pominje da taj broj treba značajno smanjiti. Uglavnom se pominjala cifra između 200 i 300 radnika viška. U prethodnom periodu broj ukupno zaposlenih se uglavnom kretao oko 700.

Gotovo nestvarno zvuči podatak da ima radnika RTCG koji godinama ne dolaze na svoja radna mjesta, a uredno svakog mjeseca primaju zaradu. O tome se uglavnom priča tiho i usput bez namjere da se do kraja ustanovi istinitost takvih tvrdnji što bi morao biti jedan od prioriteta menadžmenta. Ukoliko je to tačno, radnici, svakodnevno angažovani u proizvodnji programa, bivaju dovedeni u neravnopravan položaj. Imajući u vidu sve pomenuto čudi sadašnji ubrzan proces sistematizacije koja u prvom nacrtu predviđa oko 860 radnih mjesta. Posmatrajući sadašnji društveni trenutak i procese koji se dešavaju u javnom sektoru, kad je riječ o ubrzanom zapošljavanju kadrova, teško je ne primijetiti slične trendove i u RTCG iako još samo u naznakama. Potencijalno neodgovorne odluke, koje bi eventualno podržao Savjet, mogu izazvati ozbiljne posljedice. Direktno rečeno to bi bili značajno otežani uslovi isplate primanja i dovođenje zaposlenih u egzistencijalnu nesigurnost.

Sugestija SMCG, ne samo u slučaju Javnog servisa već i svih medijskih kuća koje su obavezne da donose sistematizaciju radnih mjesta, je da se pretjerano ne žuri sa donošenjem konačnog rešenja, ali i da se nepotrebno ne odugovlači. Potrebno je procijeniti koji je optimalan broj radnika, koja su zanimanja neophodna u eri digitalne televizije, treba saslušati sve sugestije zaposlenih, posebno onih sa dugom karijerom u RTCG i kada se postigne maksimalan mogući kompromis predati Savjetu predlog sistematizacije radnih mjesta. Očekivanje Sindikata medija, ali i ukupne javnosti je da proces bude odrađen transparentno i pošteno što bi bilo osnova za budući kvalitetan rad i vraćanje povjerenja građana u Javni servis koje je u prethodnom periodu značajno poljuljano.

GO SMCG

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.