Saopštenja

Nezamislivo da se političari bave kontrolom rada novinara

nezamislivo-da-se-politicari-bave-kontrolom-rada-novinara

Predlog odluke o obrazovanju privremenog parlamentarnog odbora za nadzor nad istragama ugrožavanja bezbjednosti novinara i medijskih kuća, a koji bi se bavio i „analizom stepena autonomije u radu novinara, i njihove nezavisnosti, ukjučujući i vlasnike medija“, predstavlja upravo udar na autonomiju profesije kojom se bavimo.

Ukoliko bi odbor bio formiran sa ovim ingerencijama, strahujemo da bi to samo dodatno urušilo slobodu medija u Crnoj Gori jer je nezamislivo u demokratskim društvima da se političari bave kontrolom rada novinara. Situacija je u razvijenom svijetu obrnuta – novinari su ti kojima je osnovni posao da kontrolišu rad političara, koje plaćaju svi građani, a ne da se političari bave time koliko je koji novinar autonoman. Uostalom, nejasno nam je i na koji način se to uopšte i može utvrditi, a pošto se često pozivamo na pravila demokratski uređenih država, voljeli bismo da nam predlagači ove inicijative saopšte da li negdje drugo postoji skupštinsko ili bilo kakvo drugo nadležno tijelo sa ovlašćenjima kakva oni predlažu.

Saglasni smo da treba obezbijediti autonomiju novinara u smislu toga da vlasnici i urednici ne smiju objaviti tekst ili prilog s njihovim potpisom, ako je on bitno izmijenjen ili ako se protivi moralnim načelima novinara, te da u tom slučaju on može biti objavljen samo bez potpisa tog novinara, da se novinarima da sloboda da na profesionalan, objektivan i kritički način rade i obrađuju teme od društvenog značaja…

SMCG će slične norme i predložiti u Granskom kolektivnom ugovoru za oblast medija, a insistiraćemo i da se takvi eventualni postupci uredništva tretiraju kao teža povreda radne obaveze. Međutim, to je jedino što savremeno novinarstvo poznaje, a „analiza stepena autonomije novinara“ svakako bi predstavljala jedan novi, revolucionarni (u negativnom smislu) domet u tom pogledu.

SMCG cijeni brigu predlagača inicijative iz vladajućih stranaka koji smatraju da bi se na ovaj način obezbijedila i sigurnost radnih mjesta novinara, ali to se može mnogo efikasnije uraditi na drugi način. Poslanici bi trebalo da mnogo aktivnije insistiraju da vlasnici medija poštuju važeće zakone iz oblasti radno-pravnih odnosa. Takođe, poslanici bi trebalo da stalno analiziraju mogućnost poboljšanja tih zakona, kako bi se popravila nevesela materijalna situacija zaposlenih u medijima, a ne da donose zbunjujuće zakone, poput Zakona o zaradama u javnom sektoru, zbog kojeg sada kolege u Javnom servisu Radio-televiziji Crne Gore i lokalnim javnim emiterima ne znaju kada će primiti plate kao ni kolike će one biti.

Takođe, ne možemo se oteti utisku, da je i ovdje posrijedi novo političko nadgornjavanje, preko naših leđa. Formiranje odbora predloženo je uporedo sa inicijativom za formiranje nove Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji, nasilja i ubistava novinara. Iako je dobro da se što više nadležnih organa bavi ovim velikim problemom, kako bi se konačno rasvijetlili napadi na novinare, iskustvo u Crnoj Gori pokazuje da formiranje više tijela za istu stvar, često dovodi do razvodnjavanja osnovne inicijative, a nerijetko i otvorenih opstrukcija jedne strane. Iskustvo prethodne Komisije to potvrđuje.

Na kraju, SMCG poručuje da su naši članovi uvijek spremni na kontrolu svog rada i analizu poštovanja profesionalnih standarda. Međutim, to ne mogu da rade političari, već samo nezavisni regulatori i građani, zbog kojih mediji i postoje i kojima su jedino dužni da podnose račune.

Glavni odbor SMCG

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.