Saopštenja

Državnu pomoć medijima moraju osjetiti i zaposleni

tumm:-state-aid-to-the-media-must-also-be-felt-by-employees

Od izbijanja epidemiološke krize u Crnoj Gori niko od medijskih radnika nije osjetio da je država na bilo koji način pomogla medije, iako podaci govore da se na račune medija slilo više od 600.000 eura.

Jedna od prvih mjera Vlade Crne Gore za suzbijanje posljedica novonastale krize je bila pomoć medijima i ona se ogledala i u novcu ali i u raznim olakšicama i tako je nastavljeno mjesecima, zaključno sa prošlonedjeljnom Odlukom Savjeta Agencije za elektronske medije da za još jedan kvartal oslobodi medije naknade za emitovanje. Ne postoji precizan podatak koliko je koji medij dobio novca ali iz onoga što se može saznati jasno je da gotovo nema medija kojem nije pomognuto na neki način iako je to djelatnost koja nije prekidala rad.

Paraleno sa tim, zaposleni u medijima su, radeći svoj posao koji je od javnog interesa, bili mnogo više radno angažovani, radili u uslovima u kojima je šansa za zarazu i obolijevanje velika i to kako u redakcijama tako i na terenu. Jedan broj koleginica i kolega je koristio i zakonsku mogućnost odsustva sa posla zbog brige o djeci koja su mlađa od 11 godina, dio njih je obolio ili bio u samoizolaciji… sve to je povećalo obim posla onima koji su ostali da rade. Oni za taj prekovremeni i rad preko standardne norme ni na koji način nisu nagrađeni, čak ni plaćeni u skladu sa zakonom.

Zbog toga SMCG zahtijeva da se ta nepravda ispravi i da se ljudima koji su podnijeli, i i dalje podnose, najveći teret krize koju je izazvao virus korona, da pristojna nadoknada za taj rad. Tražimo da se opštine koje su osnivači lokalnih javnih emitera hitno pozabave ovim problemom i da privatni medji urade isto jer smatramo da državni novac koji su obilno dobili mora da se troši i na dobrobit zaposlenih, a ne samo da se sliva u džepove vlasnika. Isti zahtijev upućujemo i menadžmentu Javnog servisa.

Tražimo i da se objavi koliko je koji medij, i po kom osnovu, dobio gotovog novca i koliko olakšica i iz kojih sve izvora. Smatramo da je novca bilo dovoljno ali da Vlada nije uradila dovoljno kako bi iskontrolisala njegovo trošenje.

Ranije smo zahtijevali da se novac ne daje medijima koji tokom 2020. otpuštaju radnike i da to bude uslov da se dobije ova nenadana državna pomoć pa tražimo i da se javnost upozna sa tim podatkom – da li je i koji medij otpuštao zaposlene od nastanka krize do danas.

GO SMCG

Možda vam se dopadne

Više iz:Saopštenja

Komentari su onemogućeni.