SafeJournalists

Vlada Albanije planira da usvoji veoma sporan zakon kojim će pokušati da kontroliše elektronske medije

vlada-albanije-planira-da-usvoji-veoma-sporan-zakon-kojim-ce-pokusati-da-kontrolise-elektronske-medije

Tri mjeseca nakon što je Venecijanska komisija objavila mišljenje u vezi Zakona o elektronskim medijima u Albaniji, civilno društvo i nezavisne medijske organizacije upozoravaja da Vlada Albanije planira da pošalje albanskom parlamentu ovaj zakon na razmatranje bez usvojenih preporuka Venecijanske komisije.

Zakon o elektronskim medijima, poznat kao paket mjera protiv klevete, sadrži 30 izmjena i dopuna na članove važećeg Zakona o audio-vizuelnim medijima, posebno u pogledu nadležnosti Agencije za audio-vizuelne medije (AMA) i 4 člana zakona o „elektronskoj komunikaciji“ (AKEP). Parlament ga je odobrio u decembru 2019. godine, iako su mu se EU, Vijeće Evrope, OSCE, novinari, lokalne i međunarodne medijske organizacije i predstavnici evropskog parlamenta usprotivili. U januaru 2020. predsjednik je ovaj zakon vratio u Parlament na ponovno razmatranje, jer krši slobodu izražavanja. Krajem januara Vlada je odustala od ponovnog glasanja o inicijativi i izjavila da će sačekati mišljenje Venecijanske komisije.

Nezvanične informacije došle su od organizacija civilnog društva koje djeluju u oblasti medija, a koje su u petak, 11. septembra 2020. godine izdale zajedničko saopštenje i pozvale Parlament u Albaniji da ne planiraju usvajanje zakonske regulative o elektronskim medijima koja se zasniva na uredbama predsjednika. One traže da se ovaj postupak počne ispočetka kako bi se u potpunosti uvažile zabrinutosti Venecijanske komisije.

U mišljenju koje su objavili u junu, Komisija je istakla da davanje proširenih ovlašćenja Agenciji za audio-vizuelne medije narušava slobodu govora. Takođe su istakli da se elektronskim medijima mora obezbjediti pravedan postupak u svim upravnim odlukama pred sudom. a sankcije moraju da budu proporcionalne. Komisija je istakla da je „neophodno obezbijediti pravne i sudske mjere koje su efikasne u borbi protiv klevete i govora mržnje“. Venecijanska komisija je u zaključku podržala ideju „o funkcionisanju samoregulacije i poštovanju sistema odgovornosti u elektronskim medijima“.

„Ako je vlada zaista odlučna da donese paket mjera protiv klevete ili Zakon o elektronskim medijima na trenutnoj sednici parlamenta, to može lako učiniti, jer nema značajnog protivljenja u trenutnom jednopartijskom parlamentu. Ovo bi još više pogoršalo slobodu medija u Albaniji “- navela je Blerjana Bino, stručnjak SafeJournalists-a. Takođe dodaje da „iako je važno baviti se pitanjima govora mržnje, klevete, dezinformacija i drugih srodnih pojava koje se obično pripisuju elektronskim medijima, to se mora učiniti konsultovanjem relevantnih zainteresovanih strana i uz značajno učešće civilnog društva i medijskih organizacija. Ovde je najvažnija samoregulacija, kao i podrška profesionalnosti i nezavisnosti medija “.

Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na zapadnom Balkanu, izraževa zabrinutost zbog pokušaja da se odobre ove zakonske izmjene i dopune koje dodatno ometaju slobodu medija u Albaniji, a koja je u 2019. godini zabilježila pad. Mreža SafeJournalist apeluje na poslanike i albanski parlament da ne slijede ovaj plan već da obezbijede širu inkluzivnost i participaciju u procesu na kako bi se uvažilo cjelokupno mišljenje Venecijanske komisije.

Mreža SafeJournalists će obavijestiti sve relevantne nacionalne i međunarodne aktere o ovim slučajevima.

Svaki napad na novinara je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

Skoplje – Beograd – Podgorica – Priština – Sarajevo – Zagreb, 15.09.2020.

Udruženje novinara Kosova

Udruženje novinara Makedonije

Udruženje BH novinari

Hrvatsko novinarsko društvo

Nezavisno udruženje novinara Srbije

Sindikat medija Crne Gore

Možda vam se dopadne

Komentari su onemogućeni.