• Servis pravne pomoći podrazumije pravno savjetovatnje i zastupanje članova i članica Sindikata medija Crne Gore.

Oblasti koje pokriva servis pravne pomoći:

  • ugrožavanje bezbjednosti,
  • diskriminacija na radu;
  • radna prava. 

U okviru servisa je organizovano više edukativnih radionica i kampanja, kao i niz publikacija koje mogu pomoći zaposlenima u medijima. Posljednja takva publikacija “100 prvih pitanja”, koja obuhvata čitav niz najčešćih dilema u vezi sa radnim i profesionalnim pravima, dostupna je na sljedećem linku: https://sindikatmedija.me/publikacije/14265/

Pravnu pomoć pruža dugogodišnji saradnik Sindikata medija Crne Gore, advokat Mirko Bošković i ukoliko želite da koristite servis, obratite nam se na [email protected].