Aktivnosti

Udruženi za bolje novinarstvo

projekti-sindikata-medija

Zbog pojačanih pritisaka na slobodu medija u državama regiona ali i naše spremnosti da se borimo za bolju poziciju svoje profesije, pet novinarskih udruženja i jedan sindikat iz zemalja regiona udružili su snage u projektu ,,Regionalna platforma Zapadnog Balkana za zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara”.

Projekat je razvijen u saradnji Nezavisnog udruženja novinara Srbije, udruženja BH novinari, Udruženja novinara Kosova, Udruženja novinara Makedonije, Hrvatskog novinarskog društva i Sindikata medija Crne Gore. Finansijski ga je podržala Evropska komisija u decembru 2015. godine.

Glavni cilj projekta je stvaranje zakonskog i društvenog ambijenta za medijski pluralizam kroz jačanje novinarskih asocijacija da budu efikasni i prepoznatljivi faktori u zagovaranju evropskih standarda u oblasti slobode medija u regionu Zapadnog Balkana kao i poboljšanje prava građana na slobodno informisanje.

To ćemo postići ispunjavanjem sljedećih specifičnih ciljeva projekta:

Uspostavićemo Sistem za rano upozoravanje i prevenciju kao dugoročni regionalni mehanizam za praćenje i zagovaranje slobode medija i bezbjednosti novinara u šest zemalja regiona; jačaćemo kapacitete i međusobno razmjenjivati znanja i iskustva; učestvovaćemo u kreiranju zakonskog i društvenog ambijenta za slobodu medija i zaštitu novinara.

Ovaj projekat obuhvata sljedeće aktivnosti:

Uvodna faza, od januara do jula 2016. godine, tokom koje ćemo formirati specifične indikatore i mjerila slobode medija i uraditi pet izvještaja, na osnovu istraživanja, koji uključuju zakonski okvir i praksu kao i komparativnu analizu stanja slobode medija i bezbjednosti novinara u pet država regiona. Izvještaji će biti predstavljeni tokom decembra 2016. godine.

Faza implementacije projekta, koja traje od jula 2016. do kraja 2018. godine i koja predviđa implementaciju Sistema za rano upozoravanje i prevenciju, razvoj kapaciteta novinarskih asocijacija kroz razmjenu znanja i iskustava i proizvodnju strateških planova i sistema za monitoring i evaluaciju. Ova faza donijeće i sprovođenje kampanje za jačanje svijesti o važnosti slobode medija koja će uključiti nevladine organizacije u državama regiona kao i medijsku kampanju koja će se fokusirati na slobodu izražavanja i slobodu medija uopšte te njihovu važnost  kao glavnih vrijednosti u demokratskom društvu.

Faza evaluacije, koja će trajati od januara do juna 2018. godine i koja predviđa specifična istraživanja slobode medija koja ćemo uporediti sa našim bazičnim izvještajima i vidjeti da li je i do kakvih promjena došlo.

Više informacija o partnerima u ovom projektu možete naći na njihovim internet prezentacijama:

Udruženje BH novinari – http://bhnovinari.ba/ Hrvatsko novinarsko društvo – http://www.hnd.hr/ Udružnje novinara Makedonije – http://znm.org.mk/ Udruženje novinara Kosova –  http://www.apjk.org/ Nezavisno udruženje novinara Srbije http://www.nuns.rs/

Možda vam se dopadne

Više iz:Aktivnosti

Komentari su onemogućeni.